16 augusti 2008

Björnen sover inte

I något årtionde har Sveriges utrikes- och försvarspolitik utgått från en verklighetsbild med ett demokratiskt, marknadsorienterat, västvänligt och inte minst fredligt Ryssland. "Den är inte farlig, bara man är varlig", som det sägs i barnvisan.

Guess what? Björnen sover inte längre. De senaste veckornas utveckling visar väldigt tydligt att varje föreställning om Ryssland som demokratiskt, marknadsorienterat, västvänligt eller fredligt är fullständigt felaktig. Putins och Medvedevs Ryssland är en aggressiv, totalitär supermakt.

Naturligtvis kommer inte denna insikt som en blixt från klar himmel. Den demokratiska fernissan har varit tämligen tunn under hela den putinska epoken, med systematiska kränkningar av fria medier och lagändringar för att gynna makthavarna. Marknadsorienteringen finns där endast så länge som den gynnar makten. Vissa kallar det kleptokrati. Vi var nog många som hoppades att korruptionen och maktmissbruket under Jeltsin-åren skulle gå över när landet stabiliserades, men istället tycks det bli den enda del av arvet från Jeltsin som Putin till fullo omfamnat. Och Rysslands fredliga avsikter kunde förstås med kraft dementeras redan under krigen i Tjetjenien.

Men sällan har väl det ryska ledarskapet gjort sin inställning så tydlig som de senaste veckorna. Rysslands s.k. "fredsbevarande" trupper i Sydossetien och Abchazien har visat upp sitt sanna ansikte - en aggressiv, krigsbevarande ockupationsmakt, som intagit stora delar av ett grannland och bistått vid plundring och etnisk rensning. Samtidigt har man hotat ett av Sveriges grannländer, Polen, med kärnvapenattack i händelse av krig och fortsatt övergreppen mot västägda företag som brittiska oljejätten BP.

Det här måste få konsekvenser för svensk och europeisk politik - inte minst vår energipolitik. Det räcker inte med att Sverige måste göra sig oberoende av rysk olja och gas. Vi måste arbeta för att hela Europa ska bli det, för så länge viktiga länder i Europa (läs: Tyskland) är helt beroende av leveranser från vår aggressiva granne i öster kommer inte EU att kunna stå rakt i kampen för fred och demokrati. Handel med Ryssland är bra, men blir vi beroende så kommer det ryska ledarskapet att utnyttja det - det har de visat upprepade gånger i relationerna med grannländerna.

Georgien: DN SvD SvD Polen: DN SvD BP: e24

2 kommentarer:

Kosttwa sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kosttwa sa...

Är vi svenskar så dumma?