26 augusti 2008

Rättvisemärkt på g i kommunen

En av de intressantaste punkterna på dagordningen i kommunstyrelsen igår kväll var Emma Henrikssons (kd) motion om att kommunen borde satsa på rättvisemärkt kaffe och te. Motionen har av olika skäl blivit liggande hos förvaltningen i ungefär tre år, bland annat i avvaktan på att rättsläget ska klarna. Alldeles klart är väl rättsläget fortfarande inte och därför var förvaltningens förslag till beslut att motionen skulle anses besvarad med att frågorna finns med i det arbete med etiska riktlinjer som pågår.

Men vi var inte riktigt nöjda med det, vare sig från majoritet eller opposition. Från majoritetens sida kom vi därför med ett förslag att förvaltningen skulle få i uppdrag att i förslaget till nytt reglemente för Huddinge kommuns upphandling ställa upp kriterier för inköp som så långt som möjligt motsvarar de kriterier som gäller för Rättvisemärkning. Ett ganska långtgående förslag när det gäller etiska inköp, tycker jag, och samtidigt helt klart inom ramen för gällande lag.

Oppositionen tyckte att det förslaget var bra, men ville också att förvaltningen skulle få i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Huddinge kommun att bli en rättvisemärkt kommun, Fair Trade City. Ett utmärkt förslag, som visserligen inte direkt handlade om Emmas motion, men som ligger helt i linje med den strävan som vi kristdemokrater har haft i många år - i fullmäktige har vi ju ett par år innan Emmas motion även lagt en motion om just etiska riktlinjer för kommunens inköp.

Den politiska viljan är tydlig. Nu står inte kristdemokraterna längre ensamma på barrikaderna utan alla partier ser behovet av etik i kommunens upphandlingar. Förhoppningsvis kommer det snart att leda till konkreta resultat i kommunen - och, i nästa steg, i de fattiga länder där till exempel det kaffe och te som vi konsumerar produceras.

Inga kommentarer: