26 augusti 2008

Inte lätt att vara SL-politiker...

De hade tydligen ett väldigt spännande sammanträde i SL:s styrelse idag. SL rapporterar att Tvärbanans förlängning från Alvik till Solna station rycker allt närmare, men DN kompletterar med ett pris: 5,2 miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som tidigare kalkylerats. Det är fruktansvärt mycket pengar, men samtidigt en väldigt viktig investering. Fastän det inte är några långa sträckor vi talar om, är de väldigt intensivt använda: från Alvik via Bromma flygplats, centrala Sundbyberg, Solna centrum till den nya nationalarenan och "Mall of Scandinavia" vid Solna station. Det borde finnas goda möjligheter att täcka en del av de skenande kostnaderna med pengar från privata och statliga aktörer som tjänar på utvecklingen i området.

Som om inte det räckte så hade man, enligt DN, även uppe ombyggnationen av Saltsjöbanan och sammankopplingen med Tvärbanan. Precis som SvD berättat i flera artiklar den senaste veckan finns det en ny diskussion om att helt enkelt låta Saltsjöbanan gå till Gullmarsplan istället för till Slussen. För dem som ska mot city ska det även finnas direktbussar från Saltsjöbaden och Sickla. Anledningen är att kostnaderna även här har skenat jämfört med tidigare kalkyler: mer än 5 miljarder kronor, medan alternativet med förbindelse med Gullmarsplan plus bussar skulle gå på nätta 2,8 miljarder kronor.

Jag kan inte säga vad som skulle vara bäst för Nacka-borna, men jag vet precis som alla andra att en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka har varit på tapeten i åratal. Det har hittills alltid stupat på kostnaderna. Nu ser jag att tunnelbaneprojektet återigen finns med i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och andra planer över vad som ska göras i Stockholms-området. Kanske är det så att man måste välja? Om pengarna man sparar på att inte dra Saltsjöbanan till Slussen bidrar till att man kan komma igång med detta gigantiska projekt skulle det kanske vara till gagn för Nacka. Jag är övertygad om att tunnelbanans förlängning helt skulle förändra Nackas geografiska situation för oss kollektivtrafikresenärer.

Men för SL:s politiker skulle det förstås innebära ett nytt och ännu större problem: Var skulle man hosta fram alla de andra miljarderna som skulle behövas för att bygga en tunnel under Saltsjön och vidare till Nacka... Frågan om Saltsjöbanan och Slussen återremitterades för ytterligare utredning. SL:s styrelse har mycket att fundera på.

Inga kommentarer: