21 augusti 2008

Trista och roliga studentbostäder i Flemingsberg

DN rapporterar om de tomma barackerna i Visättra Ängar, nästa kapitel i en trist historia. När det var akut brist på studentlägenheter för några år sedan anmälde ett företag intresse för att sätta upp tillfälliga studentbostäder i paviljonger och fick efter några turer fram och tillbaka en markplätt att sätta upp dem på. Men när byggnaderna väl var på plats gick företaget i konkurs och det hann aldrig flytta in några studenter. Oklara ägarförhållanden, olika idéer hit och dit om vad de ville använda barackerna till och där har de trista, grå paviljongerna stått i några år nu utan att användas - allt medan tiden för det tillfälliga bygglovet har hållt på att rinna ut. Vi får väl se om Veidekke lyckas få någon användning för dem innan det är dags att flytta dem så att vi kan planera området för permanent bebyggelse.

Betydligt roligare är att se hur Huges nya höghus med studentbostäder växer upp vid Flemingsbergs centrum. Där kommer det att bli plats för många nya studenter i ett väldigt attraktivt läge intill campus. Flemingsberg växer, högskolorna i området växer och ingen kan säga annat än att Huddinge kommun och dess fastighetsbolag har tagit ett stort ansvar för att få fram nya studentbostäder.

Inga kommentarer: