18 november 2008

En bra kommun för gamla

Ibland blir det en smått bisarr upplevelse när man får veckans nummer av Mitt i Huddinge. Som idag. Redan på framsidan slår orden emot mig: "En dålig kommun för gamla".

Mitt i Huddinges reporter har läst SKL:s rapport "Öppna jämförelser" och drar slutsatsen att Huddinge skulle hamna i bottenskiktet när det gäller kvaliteten i vård och omsorg bland Sveriges kommuner. Den slutsatsen har dragits utifrån tre variabler: Fallskador, riskfyllda kombinationer av läkemedel och oplanerade inläggningar på sjukhus.

Noteras kan att på samtliga tre områden är det den äldre befolkningen i sin helhet som studeras, inte de som har tillgång till äldreomsorg eller bor i särskilt boende (den sistnämnda gruppen är de som kommunen har det medicinska ansvaret för). När det gäller såväl fallskador som riskfyllda kombinationer av läkemedel har kommunens äldreomsorg bra koll på vad som händer på de särskilda boendena, och även om fallskadorna säkert skulle kunna minskas ytterligare även där så är inte siffrorna på något sätt alarmerande.

På det tredje området, oplanerade inläggningar på sjukhus, ligger Huddinge kommun däremot högt såväl på våra särskilda boenden som bland äldre som bor i vanliga hus. Skälet är lika enkelt som självklart: vi har ett av landets bästa sjukhus i kommunen. Om man har tio eller tjugo mil till närmaste akutsjukhus drar man sig förmodligen för att åka dit ifall man bara känner sig lite orolig, medan tröskeln är betydligt lägre för den som bor ett stenkast bort. Gör det Huddinge till en dålig kommun för gamla? Nej, snarare tvärtom. God tillgång till sjukvård får väl trots allt anses som någonting positivt???

Naturligtvis ska vi inte bara vifta bort resultatet av SKL:s sammanställning, även om vi måste sätta det i perspektiv. Förra året permanentade vi tjänsten "Händige Fixaren" och spred den i hela kommunen. Vi genomförde också en informationskampanj tillsammans med våra duktiga arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att minska fallskadorna. Vi genomför läkemedelsgenomgångar på våra särskilda boenden och förhoppningsvis gör vårdcentralerna samma sak bland sina kunder. Vi ska naturligtvis fortsätta att arbeta förebyggande och utveckla både vår information och vår service.

Men vi ska inte tro på allt som står i tidningen. Rubriken "En dålig kommun för gamla" är gravt missvisande. Om man istället jämfört resultaten i brukarundersökningar (t.ex. NKI, "Nöjd-Kund-Index") skulle man upptäcka att Huddinges äldre tvärtom är mycket nöjda med kommunens äldreomsorg. De upplever i de allra flesta fall att de får en god vård och omsorg och ett gott och värdigt bemötande. Vi kan förstås även här bli bättre, men om man får tro våra kunder och deras anhöriga så är Huddinge en bra kommun att bli gammal i.

Inga kommentarer: