03 november 2008

Skötsamma hemtjänstentreprenörer sökes

Jag hade fullt upp med att göra mig hemmastadd på Facebook igår kväll, så jag hann aldrig runt till att kommentera Kommunals debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Men nu ska jag ta några minuter. För det första är det bra att Kommunal tydligt säger att de är positiva till att medborgarna ska kunna välja vård, skola och omsorg. Jag hoppas att det inte bara är en munnens bekännelse, utan att vi också kommer att få se att de i praktiken väljer att på ett konstruktivt sätt stödja framväxten av nya valfrihetssystem.

För det andra har de rätt i att kommuner och landsting behöver bra redskap för att kunna kontrollera utförarna - såväl privata som kommunala. Bristande uppföljning leder ofrånkomligen till att somliga försöker ta genvägar - och den som förlorar på det är förstås i första hand kunden, men också kommunen eller landstinget som ska stå för den ekonomiska notan.

Sedan kan man förstås fundera på en del påståenden i texten. Om det verkligen är så att ungefär hälften av bolagen inte lämnar in någon årsredovisning till Bolagsverket, beror det på att de inte fullgör sina skyldigheter eller helt enkelt på att de inte är skyldiga att göra det? Om utförarna är aktiebolag är det naturligtvis jätteallvarligt om de inte sköter ens sina mest grundläggande åtaganden. Men är de det inte och saknar de skyldighet att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket - då ska vi naturligtvis inte vara förvånade om de inte gör det. Tro mig, det finns roligare saker att lägga sin tid på.

En fördel med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) jämfört med den auktorisation som de båda undersökte kommunerna Nacka och Täby har, är att en upphandling enligt LOV är tidsbegränsad. Det betyder att det inte räcker med att ha skött sin ekonomi fram till dess att man blir godkänd för att utföra hemtjänst, utan man måste göra det sedan också. Annars kvalificerar man sig inte året därpå, eller när nu nästa ansökan måste göras. Det kommer att leda till tydligare krav på ekonomisk skötsamhet och bättre uppföljning från kommunernas sida.

I Huddinge fortsätter arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget för hemtjänstupphandlingen enligt LOV. Om allt går som det ska kommer vi att gå ut och söka nya entreprenörer redan i början av nästa år. Skötsamma sådana. Vi vill att våra äldre ska få möjlighet att välja vem som ska komma hem och sköta om dem - och att de ska känna sig trygga i att vem de än väljer så ska det vara en pålitlig utförare.

Inga kommentarer: