20 november 2008

Äntligen LOV!

På lunchen idag fick jag ett SMS från riksdagen: "Nu har vi röstat igenom LOV!"

Det var ett efterlängtat meddelande. Lagen om Valfrihetssystem är en av de mest angelägna lagreformerna inom äldreomsorgens område. Nu kommer det att finnas ett juridiskt oklanderligt sätt att erbjuda våra äldre full valfrihet inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

I Huddinge ligger vi långt fram när det gäller tillämpningen av LOV. Vi har processat frågorna inför förfrågningsunderlaget med pensionärsorganisationer, facken och i äldreomsorgsnämnden och i ungefär samma veva som den databas som LOV-upphandlingarna ska annonseras i kommer igång kommer äldreomsorgsnämnden förhoppningsvis - om allt följer plan - fatta beslut om förfrågningsunderlaget.

Sedan kan nya hemtjänstutförare snart börja etablera sig i kommunen. Det ser jag verkligen fram emot.

Inga kommentarer: