16 november 2008

Tvärnit i bostadsbyggandet

Svenska Dagbladet har idag ett antal artiklar på temat "tvärnit i bostadsbyggandet".

Ett av de exempel man tar kommer från Huddinge: att NCC skjuter upp etapp 2 i sin del av den nya trädgårdsstaden Vistaberg, 33 bostäder. Men listan skulle utan tvivel kunna göras längre. Hur går det till exempel med byggandet i korsningen Häradsvägen/Gamla Stockholmsvägen, mitt i Segeltorp? Byggherren, Alliance Fastighetsutveckling, fick likviditetsproblem och har begärt företagsrekonstruktion. Hur går det med omvandlingen av Narconon-villorna i Vårby, som Senectus köpt av kommunerna och tänkte bygga om till bostadsrätter? Vad händer med bygget på gamla infartsparkeringen vid Trångsunds station, där HSB planerat att bygga, eller gamla panncentralen i hörnet Storvretsvägen/Fäbodvägen i Skogås, där Peab tänkte bygga smålägenheter för ungdomar? För att nämna bara några av alla de byggprojekt som har varit på gång i kommunen.

Vi kan se tillbaka på några år av extremt intensivt byggande. Förra halvåret växte Huddinge kommun med mer än 1.000 invånare, och när jag åker till kommunkontoret kan jag se hur byggandet fortsätter till exempel vid Kvarnbergsplan, där hundratals nya lägenheter antingen är inflyttningsklara eller snart kommer att bli det. Tempot i byggandet har satt press på andra delar av samhället, inte minst den kommunala servicen, och jag kan tänka mig att det finns en och annan som skulle pusta ut ifall befolkningsökningen dämpades något.

Men byggandet beror förstås först och främst på att Stockholm växer och folk behöver nya bostäder, fler bostäder. Och i många av fallen är det också så att de nya byggprojekten är väldigt nyttiga och viktiga ur samhällsplaneringssynpunkt. Jag tror inte att någon som kommer till dagens Kvarnbergsplan önskar sig tillbaka till det gamla, med bussgaraget där JM:s nya bostadsrätter ligger och illa utnyttjad ängsmark i ett av kommunens mest centrala lägen där Huges och Wallenstams nya hus ligger. På samma sätt tror jag att byggprojekten som jag nämnde i Skogås och Trångsund kommer att bidra till att kommundelarna blir vackrare och mer attraktiva, och i Vårby ska de planerade nybyggena (där Narconon-villorna bara är en mycket liten del) leda till att hela samhället får ett lyft genom att man får mer blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer.

Det känns alltså viktigt att många av byggprojketen kommer igång så snart som möjligt. Men det ligger liksom utanför det vi som kommunpolitiker kan styra. Som Kristina Alvendal säger i SvD: "Utan att det finansiella systemet fungerar kan staden göra väldigt mycket utan att det ger någon effekt."

Och om det gäller för Stockholm så gäller det förstås i ännu högre grad för Huddinge.

Inga kommentarer: