07 april 2009

50 miljoner extra till Huddinge

Det är lätt att gå bort sig bland nollorna. När regeringen på DN Debatt aviserade att man tänker ge sammanlagt 17 miljarder extra till kommunerna och landstingen, varav 7 miljarder i ett engångsstöd år 2010, var min första tanke att det inte kommer att förslå långt.

Sedan började jag räkna och insåg att det för Huddinge kommuns del kommer att handla om ungefär 50 miljoner kronor år 2010 - och 50 miljoner kronor kommer definitivt att göra skillnad. Inte så att vi plötsligt kan strunta i de effektiviseringar och ganska tuffa prioriteringar som diskuteras, men tillsammans med en viss uppluckring av det kommunala balanskravets strikta regleringar gör det att vi kan arbeta mer långsiktigt. Det är lätt att till exempel förebyggande arbete som ger goda effekter på lång sikt - både mänskligt och ekonomiskt - får stryka på foten i bistra tider, men nu kommer vi att få ett större utrymme att göra kloka avvägningar.

Samtidigt inser jag att om Huddinge, som gick in i krisen med sunda finanser och stora överskott, fortfarande kommer att få fatta en del rätt så tuffa beslut framöver för att få ekonomin att gå ihop så finns det ganska många kommuner som fortfarande kommer att ha det betydligt svårare. Det viktigaste för att få fart på kommunsektorns ekonomi är inte höjda statsbidrag utan att hjulen börjar snurra igen i näringslivet. Jobb ger skatteintäkter som behövs för att vård, skola och omsorg ska kunna få de resurser som behövs.

DN DN DN DN SvD SvD SvD Dagens Samhälle Affärsvärlden Dagen Dagen

Inga kommentarer: