29 april 2009

Finsk touch vid första spadtaget på Björnkulla äldreboendeDet var en tydlig finsk touch när vi tog första spadtaget för utbyggnaden av Björnkulla äldreboende i Flemingsberg. Och det handlade inte bara om att själva spadarna tillverkats av Fiskars. Nej, det bjöds på karelska piroger och finsk mjöd, finsk dragspelsmusik och tal på finska för att fira att vårt finsk-svenska äldreboende i Björnkulla ska bli nästan dubbelt så stort som idag.

Om ett år kommer Björnkulla att ha 49 bostäder istället för dagens 26. Det är viktigt av många skäl. Ett är att vi rent generellt fler platser i äldreboenden i kommunen. De här 23 nya platserna är det första steget i en utbyggnadsplan som under de närmaste åren kommer att ge kommunen mellan 200 och 300 nya platser, inklusive minst tre helt nya äldreboenden. Utbyggnaden av Björnkulla är alltså ett första litet steg.

Ett annat skäl är att äldreboendet i Björnkulla behöver bli större. Små äldreboenden har det tufft rent ekonomiskt, men med cirka 50 platser får de rimliga möjligheter att klara sina åtaganden på ett bra sätt. Det var ett av de viktigaste skälen till att jag för ett par år sedan föreslog att vi skulle titta på om vi inte kunde bygga ut på Björnkulla.

Men dessutom finns där den finska vinkeln. Huddinge har en stor finskspråkig befolkning - en grupp som blir allt äldre. Vi ser redan idag att det finns stort behov av finskspråkiga platser, men utifrån befolkningsprognosen kan vi anta att det behovet kommer att explodera under åren som kommer. Jag är glad att vi i Huddinge då är beredda.

Titta gärna på Uutiset i SVT ikväll kl 17.45, då de ska sända ett inslag från festligheterna på Björnkulla idag!

Inga kommentarer: