25 april 2009

Höj maxtaxan i barnomsorgen!

Ett antal moderata kommunalråd från olika kranskommuner runt Stockholm skriver idag en intressant debattartikel i DN, där de kräver att maxtaxan inom barnomsorgen höjs.

Naturligtvis har de helt rätt. Att det inte finns någon indexuppräkning av maxtaxan i barnomsorgen är helt absurt. Vi kan jämföra med äldreomsorgen, där det är självklart att maxtaxan räknas upp varje år. Det är inga konstigheter och leder inte till några protester eftersom alla inser rimligheten i det.

Men för barnomsorgen finns ingen sådan uppräkning. När maxtaxan infördes var det en dålig affär, åtminstone för kranskommuner som Huddinge, eftersom staten inte gav full kompensation, och alla ansvarstagande kommunpolitiker protesterade redan då mot att det inte fanns någon indexuppräkning, vilket innebar att skattebördan för varje år som går blir allt större för kommuninvånarna - eller att man tvingas kompensera genom sänkt kvalitet.

Jag hoppas att regeringen å det snaraste följer kommunalrådens rekommendation. En indexuppräkning av maxtaxan skulle leda till avsevärt bättre förutsättningar för kommuner som nu kämpar med att leva upp till sina höga kvalitetsambitioner trots en vikande ekonomi.

Dagen

Inga kommentarer: