01 april 2009

Haninge och Huddinge slås ihop

I Huddinges södra grannkommun Haninge tar man Första April på allvar. Där står följande att läsa på hemsidan:

Nu är det klart – Haninge och Huddinge slås ihop

En stabilare ekonomi med ökade samordningsvinster. Politikerna i Haninge och Huddinge har nu kommit överens om att från årsskiftet slå ihop de två grannkommunerna.
– Främsta skälet är lågkonjunkturen med ett tuffare ekonomiskt klimat. Tillsammans blir vi helt enkelt starkare, säger Gilbert de Wendel (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Formellt beslut om en sammanslagning kommer Haninge och Huddinge att ta om några veckor. Det är inte bara ekonomin som ligger bakom att Haninge nu gör gemensam sak med grannkommunen Huddinge. Huddinge kommun har länge önskat att få bli en skärgårdskommun och Haninge är stolta över att få ett universitetssjukhus i kommunen. En sammanslagning är dessutom en fördel för invånarna i östra kommundelen som härigenom får närmare till ett större affärscentrum.
Ytterligare en faktor som talar för en sammanslagning är den utbyggda Haningeleden (del av den större Södertörnsleden) som trafikmässigt knyter ihop de två kommunerna på ett bra sätt.

Vad den nya kommunen med cirka 170 000 invånare ska heta är dock inte helt klart. Men ett förslag är Hundinge. Det är heller inte klart hur ett gemensamt kommunvapen skulle kunna se ut.
– Täta diskussioner pågår med våra kollegor i Huddinge, avslöjar Gilbert de Wendel. Det här är kanske de allra svåraste frågorna. Huddinge och Haninge har sina respektive grafiska profiler och dessa vill vi självklart behålla så långt det är möjligt. Men vi har förslag på hur vi kan lösa detta, huvudsaken är att båda kommunerna blir nöjda.


Kul, men möjligtvis kan man tycka att den gode de Wendel inte tagit i tillräckligt. Varför nöja sig med Huddinge och Haninge? Varför inte ta med hela Södertörn när man ändå slår till? Med mer än 400.000 invånare skulle Södertörns kommun bli landets tredje största. Tänk vilka stordriftsfördelar!

Inga kommentarer: