12 augusti 2009

Är turismen framtiden?

I dagens Svenska Dagbladet diskuteras turismens förutsättningar som jobbskapare och motor i svensk ekonomi. Är de satsningar som Sveriges kommuner och regioner gör rimliga?

Även om det kanske kan vara svårt att tänka sig när man går Västerlånggatan fram en sommareftermiddag, är svensk turistnäring tämligen outvecklad. Det finns en stor potential att växa, och servicesektorn är personalintensiv. Kritikerna hävdar att det är dåligt betalda jobb för folk som inte läser vidare - vilket kanske delvis är sant, men är det bättre att de skoltrötta går arbetslösa? De lär ju inte få jobb inom biomedicinska spjutspetsföretag även om turismen skulle utvecklas dåligt.

Svensk turism kan utvecklas, och vissa delar av den utvecklingen kan inte ske utan ett nära samarbete med kommuner och regioner, även om kommunerna naturligtvis bör undvika att bli direkt involverade i kommersiella projekt på konkurrensutsatta marknader.

Men samtidigt måste politiker ta av sig sina lokalchauvinistiska glasögon och se på hemtrakterna med en utsocknes turists ögon. Min hemkommun Huddinge har inte gjort några stora turistsatsningar och kommer inte heller att göra det, om jag får bestämma. Varför? Därför att det enda turistmål i kommunen som lockar några större skaror från världen utanför Stockholm är IKEA-varuhuset i Kungens Kurva (världens största) - och de klarar av att informera om sina förtjänster helt utan kommunal medverkan.

Så Huddinge kommer istället fortsätta satsa på att stödja biomedicinska spjutspetsföretag. Sånt som vi är bra på.

SvD SvD

Inga kommentarer: