05 augusti 2009

Kommunernas dilemma

DN Debatt idag beskriver sju kristdemokratiska kommunstyrelseordförande (de sju vi har, om jag minns rätt) den problematik som vi står inför i kommunerna:

Skatteintäkterna minskar när lågkonjunkturen slår till. Samtidigt finns kraven på de kommunala verksamheterna i de flesta fall kvar oförändrade. Behoven inom vård, skola och omsorg minskar inte, och försörjningsstödskostnaderna kommer att öka i arbetslöshetens spår. Och som lök på laxen kommer staten med nya krav på kommunal medfinansiering av statliga vägar och järnvägar.

Ekvationen går inte ihop. Antingen måste intäkterna öka eller utgifterna minska.

Intäkterna består något förenklat av skatter, statsbidrag och brukaravgifter. Höjda inkomstskatter är generellt sett inte någon bra idé. Kommunernas brukaravgifter får aldrig överstiga de faktiska kostnaderna och på många områden finns förbud mot avgifter eller statligt reglerade maxtaxor.

Utgifterna är till största delen kostnader för välfärdens kärna, skolan och vård och omsorg. Visst kan man göra besparingar inom dessa områden, men om man lägger så hårda sparkrav som somliga kommuner skulle behöva, riskerar man att komma i konflikt med de lagar och regler som staten har satt upp.

Uppmaningen till regeringen är, i korthet, höj statsbidragen eller sänk kraven på kommunerna. Ett väldigt rimligt krav som framförs är att maxtaxan i barnomsorgen ska indexuppräknas, på samma sätt som sker med t.ex. äldreomsorgens maxtaxa och nästan alla andra kommunala taxor. Om föräldrarnas egenfinansiering av barnomsorgen återgick till den nivå som den var på efter att maxtaxan hade införts så skulle det innebära en väldigt stor skillnad för kommunernas ekonomi. Och jag tror, ärligt talat, att nästan alla föräldrar hellre skulle se en avgiftshöjning än ytterligare nedskärningar i förskolan.

4 kommentarer:

David Tinglöv sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
David Tinglöv sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
David Tinglöv sa...

Intressant. Vi får hoppas att regeringen är tillmötesgående.
Jag har två frågor angående bloggar:
1. Hur fick du upp din blog på KDbloggar.se? Jag har försökt söka upp Erik Sjöstedt på Navet men han fanns inte där.

2. Jag ser att du liksom jag använder blogspot.com. Var hittar man Templates någonstans.

Tack på Förhand

PS. Ursäkta för den tomma dubbelpostningen ovan DS

Karl Henriksson sa...

För mig var det väldigt enkelt att komma med - Erik mejlade och berättade att han startat Kdbloggar.se och använt en del av mina blogginlägg i testversionen.

För nytillkomna bloggare är det dock Navet som gäller. Skicka ett mejl till honom - om jag inte missminner mig har han kommit hem från semestern nu.