27 augusti 2009

Rökfri arbetstid

I Dagens Nyheter berättar äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) att Stockholms stad planerar att införa ett rökförbud under arbetstid (eller "rökfri arbetstid") från och med maj nästa år. Ett klokt förslag. I äldreomsorgen i Huddinge genomförde vi det vid årsskiftet. Som jag skrev när beslutet genomfördes är huvudskälet att vi vill ha en miljö fri från röklukt för våra kunder, deras anhöriga och förstås också våra medarbetare. I kombination med det stöd vi ger till rökavvänjning tror vi också att det kommer att förbättra personalens hälsa. Precis som flera av de anställda som Dagens Nyheter intervjuar berättar, kan arbetsplatsernas rökpauser vara en frestelse och ett problem för den som försöker sluta.

SvD

Inga kommentarer: