03 augusti 2009

Galna idéer om stockholmstrafiken

Galna idéer finns det gott om. Idag publicerar till exempel Svenska Dagbladet en debattartikel av två folkpartister som vill gräva ner inte bara trafiken på Centralbron eller "getingmidjans" järnvägsspår utan även tunnelbanebron samt hela Stockholms central. Dessutom ska man bygga Österleden och nya tunnelbanelinjer (företrädesvis i tunnel under Saltsjö/Mälarsnittet) och det ena med det andra.

Stockholm behöver såväl nya vägar som nya spår, om det råder inget tvivel. Men kostnaderna för det som artikelförfattarna föreslår skulle naturligtvis bli fullkomligt svindlande: tänk Citybanan igen och igen och igen... Men på det problemet har de också en lösning - att sälja Svenska Bostäder, ett av Stockholms kommunala bostadsföretag. Som huddingepolitiker har jag naturligtvis ingen anledning att lägga mig i om Stockholms stad säljer ett kommunalt bolag. Men det skulle onekligen resa en del problem ifall staden försökte finansiera förslagen på det sättet, eftersom de skulle bli tvungna att sälja bolaget igen och igen och igen för att få fram så mycket pengar som förslagen kräver, och det får förmodas att flertalet köpare skulle reagera negativt på den situationen...

Därtill kommer förstås att viktiga vägar och järnvägar normalt sett är ett statligt ansvar, medan tunnelbanan och annan kollektivtrafik hör till landstingets domäner medan Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad, men låt inte sådana trivialiteter ur den administrativa verkligheten lägga band på er, gossar!

Stockholm behöver debatt om hur framtidens stad och inte minst framtidens trafik ska se ut. Vi har förmodligen inte hittat de bästa lösningarna än, och inte minst Slussen, som artikelförfattarna tar sin utgångspunkt i, är ett bra exempel på det. Men debatten blir mycket mer spännande om den lämnar luftslotten därhän och koncentrerar sig på vad som vi realistiskt sett skulle kunna genomföra i verkligheten. Hur ska till exempel Saltsjöbanan och Tvärbanans förlängning till Slussen se ut? Ska man ha en underjordisk säckstation i anslutning till tunnelbanan i Slussen, det alternativ som jag har för mig att flertalet arkitektförslag för Slussen utgår från? Ska man kanske, som artikelförfattarna föreslår, istället dra spåren utmed Åsögatan till Medborgarplatsen/Stockholms Södra? Eller ska man kanske försöka skapa en Slussen-lösning som möjliggör att spårvagnarna fortsätter Skeppsbron fram till Kungsträdgården? Eller finns det någon annan, ännu bättre, lösning? Jag tror att det är i de där små, verklighetsförankrade förslagen vi skapar framtidens trafiklösningar.

Inga kommentarer: