20 augusti 2009

Hamntankar en solig dag i skärgården


Läser i Svenska Dagbladet att planerna på en ny stor containerhamn i Norvik i Nynäshamn riskerar att skrotas. I september hålls huvudförhandling i miljödomstolen och statliga Kammarkollegiet avstyrker i sitt yttrande planerna och förordar istället en vidareutveckling av Södertälje hamn.

Nu är det ju naturligtvis inte så enkelt. De båda kommunala företagen Stockholms Hamnar (som äger hamnen i Nynäshamn) och Södertälje Hamn är hårda konkurrenter, uppbackade av respektive kommun. Man kan förstås fråga sig hur klokt det är att en statlig myndighet säger att en konkurrent ska få monopol på marknaden.

Samtidigt kan man konstatera att infrastrukturinvesteringarna för att transporterna ska fungera till och från hamnen i Norvik är väldigt mycket större än de som krävs i Södertälje. Speciellt om man, som jag, tycker att det är viktigt med möjlighet till omlastning från båt till tåg.

Å andra sidan kan jag när jag tar på mig mina lokala glasögon se hur viktig containerhamnen i Norvik skulle vara. Visst, det kommer att passera ett antal godståg utanför min dörr - jag bor inte många meter från Nynäsbanan - men näringslivet utmed Nynäsbanan och Nynäsvägen kommer också att få ett uppsving när den naturliga transportvägen till Stockholm går till Nynäshamn.

Men eftersom jag tillbringat de senaste dagarna på en konferens på Engsholms slott vid farleden in mot inte bara Södertälje hamn utan också Södertälje kanal och hamnarna runt Mälaren, har jag kunnat konstatera att än så länge verkar kapaciteten räcka till med god marginal. Under hela tiden där såg jag inte ett enda lastfartyg på väg in eller ut från Stockholms största containerterminal. Vilket naturligtvis var underbart för oss som kunde njuta av den idylliska miljön (se bilden!), men knappast kan glädja någon som vill se hjulen börja snurra igen så att vi kommer ur den här - för att använda ett astridlindgrenord - förgrymmade lågkonjunkturen.

e24.se

Inga kommentarer: