11 januari 2010

Infria löftet om avdragsgilla gåvor!

Svenskt Näringslivs Stefan Fölster, Stadsmissionens Laurent Leksell och den kristdemokratiske riksdagsledamoten Mikael Oscarsson skriver insiktsfullt om skatteavdrag på gåvor på SvD Brännpunkt idag.

Det här är en viktig kamp. Det skulle leda till mer pengar till forskningen och den ideella sektorn, men också till en ökad självständighet från staten för både forskare och det civila samhället i övrigt. Personligen tror jag att den demokratiska kraften i reformen och förändringen i människors sätt att tänka är viktigare än pengarna i sig. En eloge till artikelförfattarna och inte minst Mikael Oscarsson, som oförtrutet kämpar vidare i den här frågan.

1 kommentar:

Niclas Virin sa...

Det är lätt att vara generös med andras pengar. Änkan gav sin skärv trots sina miserabla förutsättningar. Men hon lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistorna. Ty dessa lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo (Markus 12:41 - 44).

niclasvirin.blogspot.com