19 januari 2010

Äldreteamet räddas i Huddinge

Hemsjukvården för äldre räddas, är löpsedeln i veckans nummer av Mitt i Huddinge, och att det är tack vare Kristdemokraterna tror jag att de flesta som läser tidningen förstår. Mats Reimbertsson, pressekreterare på Kristdemokraternas landstingskansli, är väldigt tydlig när han dementerar en landstingstjänstemans påståenden om att verksamheten ska läggas ner vid årsskiftet.

Äldreteamet, som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och äldreomsorgen i Huddinge kommun, har skapats för att hjälpa äldre multisjuka som tidigare har slussats mellan olika instanser och ofta åkt in och ut på akutsjukhusen. Genom att samordna verksamheten och ge en riktigt god och trygg hemsjukvård har man kunnat ge dessa svårt sjuka patienter en bättre tillvaro och få bort mängder av onödiga utredningar och tärande inläggningar på sjukhus. Projektet håller för närvarande på att utvärderas, men det är ingen tvekan om att det har varit bra ur patienternas synvinkel.

Tyvärr passar den här typen av gränsöverskridande samarbeten dock inte riktigt in i landstingets ramar och system. Bland tjänstemännen verkar det därför finnas ett motstånd mot en fortsättning. Men det är ytterst sett inte tjänstemännen som styr, utan vi politiker, och precis som Mats säger har vi inte någon politisk vilja att lägga ner verksamhet som fungerar och fungerar bra.

På sikt är det tvärtom rimligt att se att den här typen av verksamheter etableras i hela länet, för äldreteamet motsvarar precis det som alla som jobbar med geriatrik brukar efterfråga - och det är nog först när vi infört det på bred front som vi verkligen kommer att kunna räkna hem de ekonomiska vinsterna i form av minskat behov av dyrbar akutsjukvård. De mänskliga vinsterna för patienterna kan vi däremot räkna hem redan från dag 1.

5 kommentarer:

Peter Andersson sa...

Räddar KD? Som styrelseledamot i landstingets sjukvårdsstyrelse har jag inte hört talas om hotet. SOm ledamot i kommunstyrelsen i huddinge har jag inte hört talas om det. Som ledamot i samrådsgruppen mellan huddinge och landstinget har jag inte heller fått info om något hot.

Nästan så man kan tro att det är en planterad nyhet.. :-)

Karl Henriksson sa...

Att du inte hört om det i kommunstyrelsen är väl knappast överraskande, men att beställarkontoret går ut och säger i tidningen att en verksamhet ska läggas ner utan att ha förankrat det vare sig i äldreomsorgsnämnden, samrådsgruppen med kommunen, Sjukvårdsstyrelsen Söder eller programberedningen Äldre och multisjuka är minst sagt uppseendeväckande. Det känns som om det måste till en ordentlig förändring i förhållandet mellan politiker och tjänstemän i landstinget.

nemo sa...

Ja, här kommer ett inlägg från en av de sjuksköterskor som för tillfället arbetar i teamet och som jobbar för landstinget. Vi sjuksköterskor kommer nu att antingen att bli tvingade att gå över till Nackageriatriken som är ett vinstdrivande företag som nu ska tjäna pengar på våra gamla och multisjuka i Huddinge Kommun eller att möjligen få tjänstledigt från landstinget i 8 månader så länge som man i dagsläget vet att Äldreteam Huddinge ska få finnas kvar och därefter ut i landstingsverksamheten vart osm helst. vi som arbetar här idag från landstinget vet att man från HSNf sida ej blivit erbjuden amma pengar som Nackageriatriken för att driva teamet vidare med samma personal och med den patientsäkerhet som vi genom dessa tre år har skapat. Man har från HSNf och Ledningen vid ASIH Långbropark/SLSO sida haft en diskussion som legat på sandlådenivå angående hurvida Landstinget och därmed visom arbetar där nu skulle få fortsatt förtroende att vårda våra gamla Äldre Multisjuka i Huddinge Kommun. De jobb som vi alla älskar. Summan som skiljer landstinget ifrån Nackageriatriken att få fortsatt förtroende är 2 miljoner. Denna summa är något som Landstinget ej fick erbjudande om därför att HSNf blev sura som de själva uttrycker det och därför inte talade om för landstinget att man helt plötsligt kom över 2 miljoner till som vi också utanvidare hade kunnat driva teamet vidare för utan att det för den skull skulle på något sett riskera patientsäkerheten. så att så här gör man med allas våra skate pengar man låte de privat få tjäna pengar på gamla och Multisjuka.

Karl Henriksson sa...

Jag kan inte gå in och diskutera dessa påståenden eftersom jag bara har andrahandsuppgifter, men jag kan konstatera att de uppgifter jag har skiljer sig ganska dramatiskt från dem du förmedlar, inklusive summorna.

Det har från politiskt håll aldrig funnits något önskemål om att byta utförare på landstingssidan, men när det var omöjligt att nå ett avtal med ASIH/Äldredoktorn är jag glad att Nackageriatriken, som bl.a. arbetar med äldreteamet i Nacka, åtog sig uppdraget. En rekommendation är att hålla tillbaka ditt förakt för vinstdrivande vårdföretag - utan deras villighet att gå in finns det en överhängande risk för att Äldreteamet hade fått läggas ner.

nemo sa...

Det handlar inte om politiken, utan om tjänstemanna makt. Alla utförare borde bli erbjudna samma summa att utföra uppdraget för
( även om man blir sur). Så länge det inte handlar om anbudsförfarande. Och vad det beträffar mitt "förakt" som du uttrycker det, så tycker jag nog inte att du ska ta så stora ord i uttryck. Men jag håller med dig om ett av dina tidigare inlägg, där du skriver " Det känns som om det måste till en ordentlig förändring i förhållandet mellan politiker och tjänstemän i landstinget. Annars kanske vi väljare lika gärna kan börja rösta på tjänstemän. Hej då.