28 januari 2010

För en frihetlig framtid

"Krav på mer konservatism" är rubriken på en artikel som handlar om förnyelsen inom Kristdemokraterna. Själva artikeln är det väl inget fel på - men rubriken?

Kristdemokraterna vilar på en trygg ideologisk grund. De grundläggande tankarna i partiets principprogram är fortfarande i högsta grad relevanta. Vi är kristdemokrater och behöver inte leta efter någon annan ideologi, och en ny debatt om olika etiketter (à la den som Ingvar Svensson inbjuder till i förra veckans nummer av Kristdemokraten, kommer inte att leda framåt utan bara ta tid och kraft från viktigare frågor.

För Kristdemokraternas förnyelse bör inte - kan inte - handla om etiketter utan om den praktiska politiken, sakfrågorna. Jag är med i Facebook-gruppen "Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet" (FFFF) som har stått i fokus i partiets förnyelse. Inte för att jag längtar efter "konservatism" (som ju lika gärna skulle kunna associeras med andra F, såsom Fanan, Försvaret och Fosterlandet).

Istället är det frihetsfrågorna som jag tycker att det är viktigt att vi fokuserar på. Vi vill ge människor mer makt över sina egna liv. Där somliga partier - även på den borgerliga kanten - ibland väljer att se människor ur något slags systemperspektiv, som objekt för den sociala ingenjörskonsten, där ska Kristdemokraterna stå upp förden lilla människan och hennes rätt att bestämma över de viktiga frågorna i hennes liv.

Det handlar förstås om valfrihet i skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Precis som Kristdemokraterna i Huddinge i många år varit pådrivande i införandet av valfrihetsmodeller inom till exempel hemtjänsten, familjerådgivningen och SFI-undervisningen, ska det vara naturligt att patienter som vill ha ökad valfrihet inom sjukvården ska se Kristdemokraterna som sin naturliga allierade.

Men friheten handlar också om möjligheten att göra okonventionella livsval. Inom projektet Fritt Val av hjälpmedel, som genomförts i Stockholms, Sörmlands och Kronobergs län, var det en kvinna som skulle ha fått en elrullstol eller elscooter av något slag men istället valde att skaffa sig en ombyggd segway. Hon tänkte helt annorlunda än upphandlare och byråkrater och politiker och vilka det nu är som bestämmer och normalt sett skulle man bara sagt nej, men nu fick hon chansen. Hennes annorlunda tankar skadar ingen, men systemen hade sagt stopp. Så är det ofta, och där ska det vara tydligt att de nya, frihetliga Kristdemokraterna ska stå på den lilla människans sida, inte systemens.

På samma tema: Ebba Busch

10 kommentarer:

Lars Gustafsson sa...

Min tanke är att rubriken i Svd sattes av någon helt annan än den som skrev artikeln. Det är roligt i journalistsvängarna att spela på det sidospår som K-debatten är.

Karl Henriksson sa...

Så är det säkert. Ulf Wickbom försökte ju få igång den diskussionen under det avslutande samtalet på kommun- och landstingsdagarna också.

dopad sa...

Jar har röstat på kristdemokraterna vilket jag ångrar ordentligt. Gick också på det där snacket om att ni låter människor få göra som de själva vill, så länge man inte skadar någon annan så...

MEN, kan bara konstatera att Kristdemokraterna är det parti som minst låter människor göra som de vill.

1: Aktiv dödshjälp, vem är det som stoppar...
2: Narkotika, vem är det som stoppat huvudet i sanden och fortsätter hävda att förbud är bästa vägen när det finns massor av bevis att förbud driver på "marknaden".
3: Dopning, vem är det som hejar på förbud trots helt NOLL vetenskapliga belägg för att det är riskabelt.
4: Bostadsmarknaden, lät ju bra att det skulle börja byggas när man släppte på tyglarna.. Vad har hänt... Bostadspriserna har ökat i kraftig lågkonjunktur vilket beror på enorm brist och extremt låga räntor.

Kristdemokraterna får nog kämpa rejält för att tvärta bort förbudsstämpeln

Barnidge: If government doesn't control marijuana, criminals will
http://www.contracostatimes.com/columns/ci_14248127

Karl Henriksson sa...

Visst, vill man ha ett drogliberalt Sverige eller aktiv dödshjälp, då är Kristdemokraterna fel parti. Men en frihetligare bostadsmarknad har det definitivt blivit med en kristdemokratisk bostadsminister. Avskaffandet av allmännyttans hyresledande roll kommer till exempel att ha gigantisk betydelse på sikt och leda till att det börjar byggas nya hyresrätter. Men bostadsmarknaden förändras inte snabbt, det tar tid att få fram nya planer, nya projekt, så vi kommer inte att få se mer än en försmak av effekterna under den här mandatperioden.

dopad sa...

Med andra ord så gäller förbudsmentaliteten för kristdemokraterna.

Vad är en drog? Något politiker bestämt? Läste du länken
Hjärnan har belönings samt bestraffningssystem. Det driver människor. Utan hjärnans "drifter" skulle hela samhället kollapsa.

Med tanke på utvecklingen av bostadsmarknaden i kombination med hur det ser ut på arbetsmarknaden så får man nog tänka två och tre gånger innan man påstår att det blivit förbättringar.
Bygga hus är högriskprojekt, alla vill bygga där folk helst vill bo. Ni får nog titta över skatter och annat för att kunna jämna ut och göra det lönsamt att bygga även för dem som inte har så fet plånbok.
Alla de familjer i villa som fått sådant extremt lyft det senaste decenniet. Jag tror inte ens de röstar på Kristdemokraterna för de tycker synd om sina barn, dessa som inte fått vara med om den sanslösa prisstegringen på bostäder, de har svårt och få jobb samt om de inte kan ärva så kommer de aldrig bli skuldfria.

Karl Henriksson sa...

Angående bostadsmarknaden så kan ju var och en konstatera att finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen väldigt effektivt bromsade upp byggandet. Bankerna var ovilliga att ge lån till byggherrarna och konsumenterna var ovilliga att gå in i stora, nya åtaganden eftersom de var osäkra inför framtiden. Samtidigt har de allra flesta löntagare fått betydligt mer i plånboken, vilket gjort att de faktiska bostadspriserna inte sjunkit nämnvärt, om något.

Finanskrisen betyder inte att regeringens bostadspolitik inte har effekt - men det fördröjer effekten. Nu när ekonomin vänder igen kommer byggandet ta fart. Och eftersom en vanlig låginkomsttagare har betydligt mer pengar kvar efter skatt nu än tidigare har de större möjlighet att betala vad en nybyggd lägenhet faktiskt kostar.

dopad sa...

Är det inte politikers uppgift och försöka anpassa politiken efter konjukturen? Man ger stöd i lågkonjunktur och sparar i högkonjunktur.

Gruppen villaägare med lån har sett sina räntebetalningar nästan helt försvinna, skatten på arbete minskat. Den ekonomiska boosten har varit enorm, detta medan andra fått strama åt. Du tror inte folk undrar lite vad politiker håller på med?
Att skatten på arbete sänks tror jag de flesta tycker är ok, men när de som sparar får dela med sig till de som lånat, då är måttet rågat.

Byggandet kommer möjligen öka något och det finns endast en anledning till det, extremt stort behov! Bostadsbristen har blivit så stor att det är kassaskåpsäkert och bygga nytt. Priserna på nybyggnation (som är skyhög) går att hämta igen då ekonomiskt starka grupper letar nytt.

Konjunktuern stabiliseras, att den skulle ta fart tvivlar jag att någon tror på. Det har varit exempellöst resursutnyttjande under en del år. Det går heller inte att lyfta människors standard på samma sätt som man ökat den historiskt.
Dessutom, Sveriges modell för att plocka fram kompetens är mycket dålig, jämför med länder som Kina och Indien. Avancerade jobb flyttas över redan nu och framförallt Indien är mycket duktiga på massproduktion av kompetent arbetskraft.
Försöker själv hitta kompetens men det går inte, man måste satsa upp till ett år för att lära upp nya om man hittar någon med talang och någorlunda kunskaper. Detta i en situation med hög arbetslöshet.
Jag vet flera som lagt och lägger sin utveckling i asiatiska länder och det har inte med lönenivå och göra. Nyligen fick en vän besked om att en tredjedel av deras forskning skall läggas i Kina (bolaget tillhör en av Sveriges jättar). Det är mer folk totalt än hela SAAB som flyttas dit.

Politikers drift att reglera och förbjuda dränerar folkets livslust.

dopad sa...

Länk till graf:

Antal anställda i svenska företag – Sverige och utomlands
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-anstallda-i-svenska-foretag--i-Sverige-och-utomlands/

Karl Henriksson sa...

Sveriges framtida välstånd bygger på hur väl vi och våra företag lyckas konkurrera på världsmarknaden. Ska vi behålla vårt välstånd måste vi vara duktigare än Kina och Indien, inte bara lika duktiga.

Jag tror att receptet för att få igång byggandet måste vara långsiktiga regelverk snarare än de tillfälliga lösningar som det varit så mycket av under de senaste decennierna. Det tar tid att planera nya stora byggprojekt och då måste man kunna känna sig trygg i att de politisk-ekonomiska förutsättningarna inte förändras dramatiskt under tiden. Lönsamheten i ett projekt ska avgöras av hur väl det överensstämmer med bostadsmarknadens behov, inte av hur väl det uppfyller regeringens eller Boverkets tillfälliga önskemål om vad det är som ska byggas.

Sedan finns det mycket att göra både lokalt och på riksplanet för att det ska bli enklare att bygga och för att förbättra konkurrensen på byggmarknaden, två bidragande orsaker till att det är så dyrt att bygga nytt i Sverige.

dopad sa...

Specialisering: Sveriges välstånd bygger på hur effektiva vi är på att producera efterfrågade tjänster . Teoretiskt skulle ett land kunna vara helt isolerat med mycket gott välstånd om landet var duktiga på att producera de efterfrågade tjänsterna av befolkningen. Inget land så är så duktiga så man gör det bättre än likartade och efterfrågade tjänster som produceras i andra länder, man får fokusera på sina specialiteter och bli så duktig som möjligt där medan man importerar tjänster där andra länder är duktigare.
En sak som varje människa efterfrågar är livskvalitet. Vad som är speciellt med livskvalitet är att den är unik för varje person. Ett bra land är ett flexibelt land där landet kan anpassa sig efter befolkningens behov på individnivå. Klarar landet det så mår befolkningen som bäst.
Om en politiker säger "vi skall bli duktigast", vad menar politikern? Det är ett mycket luddigt begrepp. Ekonomin mäter en del områden och förmodligen så menar de flesta politiker att man vill bli duktigast inom dessa ekonomiska mätområden.
Inom idrott brukar man jobba med motivation. Bodybuilding handlar nästan enbart om motivation. Man måste vilja, men en vilja går inte och tvinga på någon. Viljan måste komma från personen själv.
Ett fantastiskt bra sätt att döda någons vilja är att ta bort personens självbestämmande eller begränsa möjligheterna personen har och växa i personens intressen.
Sverige har en dålig skola, orsaken att skolan är så dålig beror på att skolan inte tar till vara på elevernas inneboende intresse och låter deras vilja växa. Skolans drivkraft är skrämsel, gör man inte så då händer det där och det tror vuxna att barn skall förstå.
Man kan vara otroligt krävande mot en person om man också ser personen och låter personen vara med och styra sin utveckling. Det kan till och med vara så att motsatt problem uppstår, istället för att kräva personens prestation så kan personen tvärtom behöva bromsas. Om personen får växa i sina intressen så söker personen ingen trygghet. Personen söker utmaningar!

Nej, Sverige kommer halka efter ordentligt vad det gäller de asiatiska länderna som nu utvecklas så extremt. Deras mängd och mycket tuffare klimat gör att de kan pressa fram stjärnor. Indien kommer förmodligen lyckas bäst då de låter folk ha självbestämmande, Kina går på disciplin och även om de är tuffa och otroligt mycket folk så har de ändå svårt och få fram spjutspetsteknologi då landet även är duktigt på att döda (se ovan) talangerna.

Om bygg, går inte in på det men något politiker borde ta sig en funderare på är hur man får marknader och fungera och om inte bostäder har ett ben i infrastruktur.