19 januari 2010

Välkommen, Omsorgshuset och S & M Assistans

Jag har ju gjort till något av en tradition att här på bloggen uppmärksamma de nya hemtjänstutförare som vi godkänner i äldreomsorgsnämnden i Huddinge. Idag var det två nya utförare som godkändes, Omsorgshuset AB och S & M Assistans AB. Därmed har vi nu sju olika alternativ för hemtjänstkunderna - och fler är på gång. Jätteroligt! Samtidigt fick jag reda på att en av de utförare som vi godkände för någon månad sedan, CL Assistans, redan valt att utvidga sitt verksamhetsområde, som nu även inkluderar Vårby.

Valfrihet i hemtjänsten är en fråga om att respektera våra äldres integritet och självbestämmande. En successiv ökning av antalet olika utförare kommer att bidra till en ökande kvalitet och kundnöjdhet - från redan goda nivåer.

Inga kommentarer: