23 januari 2010

Nu börjar det roliga!

Idag hade Kristdemokraterna i Stockholms stad och län nomineringsstämmor då valsedlarna till riksdags- och landstingsvalen fastställdes.

Nomineringsstämmor är ett kapitel för sig i partiers inre liv. Aldrig blir konflikterna så brännande som då, när de många personliga ambitionerna ska pressas igenom den trånga tratt som kallas "valbar plats". Denna dag blev det kanske ännu tydligare eftersom några toppnamn - fem i riksdagsvalet och nio i valet till landstinget - skulle vara gemensamma på alla listor i Stockholms stad och län.

Jag är glad att ha kommit igenom tratten helskinnad, fortfarande på den sjundeplats på landstingslistorna där nomineringskommittén i sin vishet hade placerat mig. Nu är det dags för nästa fas. Nu när vi vet hur laguppställningen kommer att se ut inför nästa mandatperiod är det dags att gå ut till väljarna och be om deras förtroende. Nu börjar det roliga!

Inga kommentarer: