25 november 2010

Sluta subventionera kolkraft!

Klimat- och energifrågorna är inte enkla. Vi behöver el, värme och transporter, men vi behöver också drastiskt minska utsläppen av såväl klimatgaser som andra miljöförstörande partiklar. Vi behöver dessutom lära oss att använda förnybara råvaror vid energiproduktionen helt enkelt därför att resurserna av fossila bränslen förr eller senare kommer att sina.

Alla, eller i vart fall nästan alla, verkar inse att vi behöver göra en omställning till miljömässigt hållbara energislag. Och alla, eller i vart fall nästan alla, verkar vara överens om att kolkraft inte kan räknas till dem. I Sverige, i alla fall.

För på europeisk nivå har man tydligen beslutat att förlänga EU:s stöd till olönsamma kolkraftverk, så att de ska kunna subventioneras fram till år 2018, rapporterar Svenska Dagbladet. Läs det igen. Ja, det står faktiskt så. Det är inte bara så att EU tillåter att kolkraftverk drivs och bidrar till att förstöra miljön både vid kolbrytning och energiproduktion - nej, EU till och med subventionerar dem som inte får ekonomin att gå ihop.

Det är så häpnadsväckande dumt att man baxnar. Det är som - jag letar efter en liknelse - det är som om man skulle ge jordbruksstöd för tobaksodling så att olönsam produktion av den främsta källan till lungcancer kunde fortsätta.

Men vänta, det gör väl EU också? Här finns ett reformutrymme, mina vänner. Jag vill ha ett utvecklat europeiskt samarbete och ett starkt EU, men unionen måste sluta ge subventioner åt sådant som förstör miljö och folkhälsa. Det handlar inte bara om ekonomisk återhållsamhet utan framför allt om politisk trovärdighet.

Inga kommentarer: