02 december 2010

Mina nya ansvarsområden

Nu börjar dimmorna lätta efter nomineringssäsongen. Igår hade Kristdemokraternas distriktsstyrelser i Stockholms stad och Stockholms län ett gemensamt sammanträde och fattade beslut om vilka personer som ska representera partiet på olika landstingsuppdrag, och i Huddinge kommun hade vi motsvarande möte för ett par veckor sedan.

För min del kommer huvuduppdraget under den nya mandatperioden att bli ordförandeskapet i den nyinrättade färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen under Trafiknämnden (som tar över det politiska ansvaret för SL och Waxholmsbolagets verksamheter). Beredningen kommer att arbeta med färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor gentemot de olika entreprenörerna och också samverka med länets handikapp- och pensionärsorganisationer. Det känns som ett otroligt spännande uppdrag, och som klippt och skuret för mig som både jobbat i många år med kollektivtrafikfrågor och de senaste åren varit ordförande för äldreomsorgsnämnden i min hemkommun - här får jag nytta av båda erfarenheterna. Att vårt borgarråd Ewa Samuelsson samtidigt fått ansvar för tillgänglighetsfrågorna i Stockholms stad gör ju inte saken sämre.

Jag kommer även att vara ersättare i trafiknämnden och dess färdtjänstutskott (som ansvarar för myndighetsutövningen inom färdtjänsten, till exempel beslut om färdtjänsttillstånd).

I Huddinge kommun kommer jag att vara vice ordförande i äldreomsorgsnämnden och ledamot i Huge Fastigheters styrelse. Naturligtvis känns det lite trist att ta ett steg ner och lämna över ordförandeskapet i äldreomsorgsnämnden till någon annan. Jag har tyckt att det har varit ett fantastiskt roligt uppdrag och många har sagt att de hoppas att jag ska fortsätta, men det går samtidigt inte att helt förbise valresultatet och det här är en naturlig konsekvens av detta. Men ni kan vara lugna - jag kommer oförtrutet att fortsätta att kämpa för ökad valfrihet och trygghet för de äldre, även om det framöver kommer att vara Eva Carlsson-Paulsén (m) som är ordförande i nämnden.

2 kommentarer:

Tea sa...

Wicked! Stora delar av min ursprungsfamilj är beroende av färdtjänst och vet vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra för dem som brukare.

Christian sa...

Lycka till Kalle, och vad gäller tillgängligheten i Huddinge så är du förstås välkommen med synpunkter till mig och kommunens tillgänglighetsråd!