01 november 2010

Viktig vattensatsning på Södertörn

Från Långsjön i väster till Drevviken i öster är Huddinges sjöar förbundna med varandra i en lång kedja av sjöar och vattendrag, som även fortsätter in i grannkommunerna och så småningom rinner ut i Östersjön. Tillsammans brukar denna vattenkedja kallas "Tyresåsystemet".

Rent och friskt vatten är en otroligt viktig kvalitet, men det är inte alltid alldeles enkelt att förverkliga den i en tättbebyggd stadsregion med mycket trafik och industri och, inte minst, en historia där man inte alltid bekymrat sig så mycket om vattenmiljön.

Att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar har därför under många års tid varit en viktig ambition i Huddinge, inte minst för oss kristdemokrater. Föga överraskande är jag alltså väldigt glad över att Tyresåns vattenvårdsförbund - ett samarbete mellan kommunerna som berörs av Tyresåsystemet - nu kommit överens om drygt 100 åtgärder som ska genomföras fram till år 2015, vilket Dagens Nyheter rapporterar om idag.

En viktig fråga som vi i Huddinge har kämpat med de senaste åren är utbyggnaden av vatten- och avloppsnät i de stora fritidshusområdena i kommunen, till exempel Vidja, Högmora, Svartvik och Gladö kvarn. I och med att många av fritidshusen blivit permanentbebodda räcker inte de gamla, lokala systemen längre till och på tok för mycket föroreningar slinker ut i sjösystemet. Men även avrinningen från de stora vägarna orsakar problem och jag noterar med glädje att man nu ska vidta åtgärder för att rena vattnet från Nynäsvägen och Magelungsvägen. Både Magelungen och Drevviken finns med bland de mest prioriterade sjöarna, vilket förstås känns bra för mig som bor i Skogås, strategiskt lokaliserat på landtungan som går mellan dessa båda vackra sjöar.

Inga kommentarer: