15 december 2010

Efter två dagars landstingsfullmäktige...

Igår och idag har landstingsfullmäktige haft två heldagssessioner då budgeten för nästa år tagits. Till media verkar ganska lite ha "läckt ut" (och jag utgår ifrån att det inte beror på att inte politiker och pressekreterare försökt), men i landstingssalen har debatten stundtals varit ganska tuff.

Det enda jag noterat i media är två debattartiklar i dagspressen med anknytning till debatten. Igår hade Ilija Batljan (S) en artikel i Dagens Industri där han lovade att minska landstingets administration med 275 miljoner kronor. Efter två dagars debatterande där Ilija var uppe i talarstolen väldigt många gånger och fick väldigt många frågor om vad det var för administration som han skulle ta bort, har han fortfarande inte brytt sig om att berätta något mer om var pengarna egentligen ska tas. Ett område som han specificerat är "information", men när andra debattörer nämnt de områden där landstinget faktiskt spenderar pengar på information, till exempel Vårdguiden, har han indignerat förklarat att just där har han minsann inte tänkt spara. Istället har han, fullkomligt ologiskt och orimligt, börjat prata om "Vårdguiden, som det nya moderata samlingspartiet vill lägga ner". Respekten för Ilija Batljan som politiker och debattör har inte direkt stigit när man lyssnat på honom under den här debatten...

Den andra debattartikeln var skriven av Yvonne Blombäck (MP), publicerad i Dagens Nyheters nätupplaga och handlar om att Miljöpartiet vill avskaffa alla spärrar i kollektivtrafiken och införa öppen spärrlinje. Dessutom vill de, framgick av deras budgetförslag, minska SL:s intäkter genom att sänka priset på framför allt enkelbiljetter. Detta kompenserades genom en skattehöjning och diverse fantasiintäkter som landstinget skulle få ifall världen varit annorlunda än den är. (Ett litet tips till alla som försöker göra en budget: det är mycket lättare om man struntar i verkligheten, men det är svårt att få den budgeten tagen på allvar...) Personligen känner jag sympati för Miljöpartiets entusiasm för ett ökat kollektivtrafikresande, men ska Stockholm få en mer attraktiv kollektivtrafik behövs det mer (verkliga) pengar och då kan man inte satsa på en massa åtgärder som kraftigt kommer att minska en av de två stora intäktskällorna SL har. Ska vi kunna bygga ut kollektivtrafiken på det sätt som vi kristdemokrater vill och miljöpartisterna vill, då måste vi se till att öka intäkterna. Inklusive biljettintäkterna.

Där ska jag säga att Helene Hellmark Knutsson, Socialdemokraternas nya gruppledare på trafikområdet, förde ett intressant resonemang om hur vi gjort stora satsning på kollektivtrafikområdet utan att det gett några motsvarande intäktsökningar. Hur kommer det sig att antalet betalande resenärer inte ökat mer? Det är en fråga som är väl värd att diskutera och som vi måste studera djupare. Överhuvudtaget tyckte jag att medan Ilija Batljan mest ägnade sig åt pajaserier, växte min respekt för Hellmark Knutsson - saklig, seriös och med en del kloka synpunkter under den del av trafikdebatten som jag hörde.

Nå, när det gällde besluten var denna tvådagarsdebatt förstås tämligen fruktlös. Alliansens budget vann förstås med trygg majoritet samtliga de voteringar som framför allt Vänsterpartiet och Miljöpartiet begärde. Och det var förstås bra. En politik med fortsatta stora satsningar på ökad valfrihet och trygghet inom sjukvården och utbyggd kollektivtrafik, inte minst spårburen, behövs för att vår växande stad ska behålla sin attraktionskraft. Landstinget är inte utan stora utmaningar, där inte minst Stig Nyman talade om viktiga frågor som behovet av nya vårdplatser (och bland annat nämnde idén om ett nytt sjukhus inriktat på specialiserad rehabilitering), men överlag måste jag säga att Alliansens landstingsråd visade upp en både kompetent och visionär profil. Vi kan se fram emot fyra år då landstinget fortsätter att utvecklas i snabb takt för att möta framtidens utmaningar.

Läs även: Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting (om trafiken), Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting (om vården).

6 kommentarer:

redundans sa...

Men är det inte en legitim kritik mot de nya spärrarna som enligt de mätningar SL har tillgång till inte minskat plankningen. Då blir det ju endast en kostnad och i långa loppen en försämring av kollektivtrafiken.

De europeiska rapporter som SL varit med om att ta fram för att undersöka effekter av olika spärr och avgiftssystem visar dessutom att mer avancerade spärrar till själva plattformarna/påstigningsområden (istället för t.ex. kontroller/konduktörer/stämpelmaskiner på vagnarna) minskar känslan av tillgänglighet och minskar folks vilja att nyttja kollektivtrafik.

Om de nya spärrarna inte minskar plankandet och dessutom minskar upplevd tillgänglighet så är det ju garanterat en dålig investering.

Om SL skall göra stora satsningar skall det väl vara utifrån en evidensbaserad politik istället för den värderingspolitiska grund man nu argumenterar utifrån. Eller?

Karl Henriksson sa...

Jag måste erkänna att jag inte tagit del av själva mätningarna som SL gjort, men det är möjligt att det stämmer att de avancerade spärrarna inte ökar intäkterna i en sådan utsträckning att investeringarna är motiverade. Problemet som jag ser är med Miljöpartiets politik är mer på en aggregerad nivå: att alla förslag Miljöpartiet lägger som berör SL:s biljettintäkter kommer att leda till minskade intäkter, vilket kommer att göra det svårt att få fram resurser till viktiga nysatsningar på trafikområdet.

redundans sa...

Det beror ju även på att Mp tycks argumentera för att SL bör ta ett större ansvar än för endast själva infrastrukturen och driften. Det finns ju t.ex. stora vinster i samhällsnyttan som inte kan speglas i SLs intäkter som följer öppna spärrlinjer, lägre biljettpriser och till och med nolltaxa.

Kostnaden för bilanvändandet i främst innerstaden är enormt. Administrativt, driftmässigt, skador, bullereffekter, utsläpp, tar upp stor yta från näringsområden osv. Om man skulle räkna på hur stor del av dessa kostnader som skulle försvinna genom en mer tillgänglig kollektivtrafik så skulle siffrorna bli annorlunda.

Dessutom har SL-trafikens när det kommer till bussar en utav de sämre utslagen i friktionsmärningar i Europa. Skälet som pekas ut här är åter igen sprärr och avgiftssystemet som gör av och påstigningar onödigt tröga. I de siffror SL tillhandahåller när det kommer till kostnadseffekter för mer tillgänglig kollektivtrafik har de konstigt nog inte tagit med sådana aspekter.

Kollektivtrafiken har en extremt viktig roll för Stockholms invånare och näringsliv. Även om jag inte har så mycket till övers för Mp annars så måste jag hålla med dem i deras syn på att SL måste ta ett större samhällsansvar när vi planerar för framtidens Stockholm. Då kan man inte bara hänvisa till sin egen plånbok.

Karl Henriksson sa...

Visst kan man se att det finns samhällsekonomiska vinster med att kollektivtrafiken vinner marknadsandelar på bilismens bekostnad, men samhällsekonomiska vinster betalar inte räkningarna för vare sig landstinget eller SL. Minskar biljettintäkterna behöver andra intäkter öka. I Miljöpartiets budgetförslag i landstinget räknade man med att landstinget skulle få en massa pengar som landstinget inte kommer att få - det håller inte!

När det gäller busstrafiken så håller jag helt med om att dagens system är onödigt trögt, vilket förlänger restider och minskar attraktiviteten i busstrafiken. I Kristdemokraternas trafikpolitiska program i Stockholms län är vi tydliga med att vi vill möjliggöra betalning av resa på alla trafikslag genom kortläsare på perrong eller vid samtliga dörrar på fordonet.

Helene sa...

Vi la en ideologisk budget för att tydligt kunna visa stockholmarna vad som hänt om vi fått majoritet. I vår budget använder vi till exempel trängselavgifter till kollektivtrafik.

Karl Henriksson sa...

@Helene: Jag har ingenting emot ideologiska budgetar - men de måste vara verklighetsförankrade. Man kan till exempel inte tillgodoräkna sig statliga bidrag som staten inte har några planer på att ge. Politik är inte bara att vilja - det är också det möjligas konst.