20 december 2010

Hyresrättens konkurrenskraft ska stärkas

DN Debatt idag skriver nye bostadsministern Stefan Attefall (KD) under rubriken "Hyresrättens ställning på marknaden ska stärkas". Stefan berättar om några av de viktiga bostadspolitiska reformer som genomförts under den period då Mats Odell (KD) var minister, till exempel avskaffandet av den oberäkneliga statliga fastighetsskatten på bostäder och, inte minst, införandet av en ny hyressättningsmodell för hyresmarknaden, där Hyresgästföreningen kommit överens med Fastighetsägarna och SABO om reformer som ska göra att hyrorna blir mer rimliga utifrån folks preferenser.

En förhoppning är förstås att det också ska bli mer lönsamt och därmed lockande att äga och förvalta hyresrätter.

Den socialdemokratiska politiken på området har mest handlat om att slänga ut subventioner till byggföretag och förbjuda allmännyttan att sälja fastigheter till bostadsrättsföreningar. De lyckades (fram till 2006)detaljstyra byggandet men fick ändå inte någon riktig fart på det, subventionerna till trots. Däremot fick de förvisso tillfälligt få stopp på omvandlingen av kommunalägda bostäder till bostadsrätter, men det gjorde förstås framför allt att hyresrättsdominansen blev kvar i de miljonprogramsområden där allmännyttan är dominerande fastighetsägare medan bostadsrättsdominansen ökade i attraktiva områden som Stockholms innerstad, där privata fastighetsägare valde att omvandla hyresfastigheter med låg lönsamhet till reda (och stora) pengar när de sålde till bostadsrättsföreningar. Segregationen i samhället fortsatte öka.

Det som saknades var en strategi som gjorde det lönsamt att på kort och lång sikt äga och förvalta hyresfastigheter. Fastighetsbranschen är lite speciell. Aktörerna agerar ömsom som kapitalplacerare, ömsom som rörelsedrivande företag, och för att det ska vara attraktivt att satsa långsiktigt på hyresfastigheter måste det vara attraktivt ur bägge perspektiven. En kombination av gynnsamma momsregler, skattefria avsättningar till underhållsfonder och avskaffad fastighetsavgift, som Attefall nämner i artikeln, skulle kunna locka både förvaltaren och kapitalplaceraren i hyresföretaget, medan han fortsatt håller dörren stängd för kortsiktiga bidrag till byggoligopolet av socialdemokratískt snitt.

Gott så. Det Sverige behöver är långsiktigt gynnsamma regler för den som vill bygga, äga och förvalta bostäder, inte tillfälliga och detaljreglerande bidragssystem. Jag ser - liksom Hyresgästföreningens Barbro Engman - fram emot den utlovade utredningen.

Inga kommentarer: