02 mars 2011

Det ser bra ut

Nyss hemkommen från en välbehövlig semester i Mexiko kan jag konstatera att läget här hemma ser bra ut. Ja, inte vädret då - solen skiner visserligen utanför mitt kontorsrum idag, men jag föredrar de ljumma februarikvällarna i Veracruz... Nej, nu tänker jag på ekonomin. 7,3 procents tillväxt sista kvartalet förra året, enligt SCB, och många prognosmakare tror att tillväxten för hela 2011 kommer att nå över fyraprocentsstrecket. Med tanke på hur trafiken fungerat på sistone får man väl säga att det går betydligt bättre än tåget. Svenska Dagbladet roar sig med att visa bilder på den svenska tigern, och de här siffrorna är förstås närmast på "tigernivå".

Medan jag latade mig i Mexiko har mina kollegor i kommunalrådskorridoren i Huddinge haft en första heldag om budgetförutsättningarna för 2012. Jag har ögnat igenom materialet idag och kan konstatera att det här i Huddinge är precis som i riket som helhet: Det ser bra ut. Och då gjordes ändå prognoserna innan den senaste rapporten kom från SCB. Det betyder att vi förhoppningsvis både ska kunna få fram resurser till framåtsyftande satsningar i vården, omsorgen och skolan och sänka skatten, något som verkligen behövs i högskattekommunen Huddinge. De senaste årens ansvarsfulla politik ger resultat och det ska förstås komma alla huddingebor till del.

Inga kommentarer: