08 april 2011

Romernas nationaldag och dagens utmaning

Av 1000 romska ungdomar i gymnasieålder går endast 50 i gymnasiet. Av dessa tar endast fem personer studenten med fullständiga betyg. Det berättar Svenska Dagbladet idag, på romernas nationaldag. Enligt en rapport från Malmö stad visar att blott hälften av de romska barnen i skolpliktig ålder går i skolan överhuvudtaget. Jag hoppas och tror att siffror från Huddinge skulle vara betydligt bättre, men det är ingen tvekan om att det finns stora problem även här. Romernas utanförskap fortsätter att reproduceras i dagens skola. En ny generation förbereds för arbetslöshet. Där måste vi bli bättre. Nytorpsskolan i Enskede är ett intressant exempel, som jag tror att vi kan lära mycket av, och jag minns att Södertörns högskola förra året kunde utexaminera ett par nya, behöriga romska lärare. Det finns hopp, om bara viljan finns. Men det tar längre tid än man skulle önska.

2 kommentarer:

Ulmerkotten sa...

Vi pratar om ett helt självvalt utanförskap. Det har varit så sedan 1500-talet då de första zigenarna kom till Sverige.
Du är rent naiv om du tror att zigenarna vill ändra sitt sätt att leva och assimileras i svensk kultur.

Deras kultur och regler står över de svenska, anser de, det är enda anledningen till att de inte vill assimileras, eller ha del av vår kultur. Men att utnyttja den går bra, i synnerhet om vi är så korkade att vi har Do som utdömer 50KSEK så fort någon stackars zigenare upplever sig det minsta diskriminerad. Ta och läs på min blogg på denna länk; http://ulmerkotten.blogspot.com/2010/07/sjalvvalt-utanforskap-kostnad.html

Karl Henriksson sa...

Jag tror inte att romerna vill assimileras i det svenska samhället. De vill inte förlora sin kultur, sitt språk och sina traditioner.

Utmaningen ligger i att hitta en väg framåt, där romer skaffar sig utbildning och jobb utan att för den skull känna att de behöver ge avkall på sin romska identitet.

Rasism och antiziganism gör att romernas utanförskap idag inte är helt självvalt. Det måste bekämpas om vi ska komma till rätta med problemen. Men vi måste också få ett stopp på statens passiva finansiering av människors utanförskap. Där har Alliansregeringen sedan 2006 gjort en rad viktiga åtgärder. Arbetslinjen gäller naturligtvis även romer.