31 augusti 2011

En viktig infrastrukturdag

Idag var en viktig infrastrukturdag. Dels presenterade regeringen ännu en storsatsninginfrastruktur, fem nya miljarder som huvudsakligen satsas på drift, underhåll och trimningsåtgärder i järnvägssystemet. Dels hade trafiknämnden i Stockholms läns landsting en intensiv dag. Först ett seminarium om de kommande investeringarna i tunnelbanan som kan komma att radikalt öka kapaciteten i det befintliga systemet. Väldigt spännande!

Sedan ett nämndssammanträde där vi fattade beslut om upphandling av Spårväg City/Lidingöbanan från T-centralen till Gåshaga brygga via Ropsten, och förstås också planerna för hur utbyggnaden ska genomföras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sade nej, vilket tyder på att de fortfarande inte insett hur viktigt det är att vi faktiskt bygger ut Stockholms infrastruktur nu - inte i någon avlägsen framtid, som det allt som oftast handlade om på den tiden de hade makten.

Dessutom en förstudie av Tvärbana Norr Kistagrenen med förslag till sträckning för utbyggnaden från Alvik till Helenelund. Plus att vi skickade ut en förstudie över Spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö via Kungens kurva/Skärholmen på remiss.

Kort sagt, det kändes som om såväl vi i trafiknämnden som våra vänner i regeringen fattat viktiga beslut på vägen mot en förbättrad infrastruktur. Med Alliansen vid makten kan vi äntligen få ordentlig ordning på spårtrafiken!

Inga kommentarer: