24 augusti 2011

Spårvägsnät ska höja kollektivtrafiken i innerstan

Idag skriver Dagens Nyheter om planerna på att omvandla innerstadens blåbusslinjer till spårväg under de närmaste decennierna, och konstaterar också att den sammanhållna spårvägsplanen har tagits fram på kristdemokratiskt initiativ.

Jag tycker att förslaget verkar såväl djärvt som genomtänkt, även om jag väl får erkänna att jag ännu inte läst igenom dokumentet i sin helhet utan väntar på att det ska dimpa ner i min brevlåda, vilket förhoppningsvis sker idag. Istället har jag framför allt tittat på kartan...

I förslaget ingår en förlängning av Spårväg City till Stora Essingen istället för Hornsberg/Lindhagensgatan, något som jag faktiskt var inne på i ett blogginlägg redan förra året.

I förslaget ingår också att inte mindre än tre olika spårvägslinjer ska trafikera Nya Karolinska Solna/Norra stationsområdet. Det ger en god flexibilitet för resenärer som ska åt olika håll i innerstaden och närförorterna.

Men först på agendan ligger förstås utbyggnaden av Spårväg City och konverteringen av linje 4, landets hårdast trafikerade busslinje. Jag tycker också att utredarna gör en klok prioritering när man börjar med sträckan från Valhallavägen/Radiohuset. Dels binds spårväg 4 där samman med utbyggnaden av Spårväg City, vilket förstås är smart ur resursanvändningssynpunkt, dels uppfattar jag det som att inte minst sträckan mellan Tekniska Högskolan och Odenplan är viktig för att avlasta delar av det centrala tunnelbanesystemet genom att skapa bättre bytespunkter än T-centralen för stora grupper av resenärer. Dessutom förefaller stora delar av sträckningen - läs: Valhallavägen - vara förhållandevis enkel att bygga spårväg på, vilket förstås ökar möjligheten att få igång processen i närtid.

Just idag skriver Svenska Dagbladet om problemen med utbyggnaden av Spårväg City och att sammankopplingen av Spårväg City och Lidingöbanan föreslås senareläggas med ungefär tre år, till år 2017. För en gångs skull har jag faktiskt kunnat ta del av (och också läst) rapporten som de bygger sin artikel på. Det är helt uppenbart att man inte ska underskatta problemen med att bygga om i det existerande gatunätet i centrala Stockholm. Det tar tid, kostar pengar och det är många intressenters behov som måste tillgodoses.

Men det är värt det när man kan ersätta dagens blåbussar med moderna, attraktiva och tillgängliga spårvagnar. När spåren väl har kommit på plats och man kan åka spårvagn hela vägen från Gåshaga brygga till T-centralen genom den nybyggda Norra Djurgårdsstaden kommer det att vara ett stort lyft för kollektivtrafiken på Lidingö och Östermalm. Och när hela spårvägs- och stomnätsstrategin har förverkligats kommer det att märkas för alla oss som reser kollektivt i Stockholm. Spårvagnen är en viktig framtidssatsning.

Läs även: Håkan Filipsson, Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Inga kommentarer: