29 augusti 2011

Vårdcoacher och psykiatrins utmaningar

100 nya vårdcoacher som ska hjälpa 5.000 multisjuka patienter, lovar sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) idag i en debattartikel skriven tillsammans med Vårdförbundets Sineva Ribeiro. Jättebra, tycker jag. Specialutbildade sjuksköterskor som kan stödja och vägleda multisjuka patienter genom vårddjungeln kan ge ökad trygghet, förbättrad vård och sänkta kostnader. Men, det ska framhållas, det fungerar inte som ersättning för den sammanhållna geriatriska hemsjukvård som ett äldreteam kan ge.

När jag ändå berör sjukvårdsfrågor ska jag passa på att rekommendera en debattartikel som jag missade när den publicerades i förra veckan. Kungliga Vetenskapsakademiens psyiaktrigrupp - där förutom medicinprofessorer även oväntade storheter som författaren P.C. Jersild och nationalekonomen Assar Lindbeck ingår - kommer under rubriken "Så kan psykiatrins kris lösas" med en rad förslag på hur man skulle kunna förbättra forskning och utbildning på det psykiatriska området.

Jag har i flera år haft känslan av att Sverige hamnat ganska långt på efterkälken internationellt sett och att kopplingen mellan aktuell forskning och psykiatrisk praktik är alltför svag. Jag och Kristdemokraterna har drivit på i landstinget för att få till stånd en förändring. Vetenskapsakademiens förslag - och inte minst dem om hur man kan öka det internationella utbytet - är nya för mig, men jag känner mig spontant väldigt positiv till dem. Även om jag kanske inte tror att de skulle lösa "psykiatrins kris" så kan de helt säkert vara viktiga bidrag till en lösning, tillsammans med till exempel reformer för ökad valfrihet för patienterna i öppenvården, fler vårdplatser (gärna på universitetssjukhusen!) och en utökad satsning på klinisk psykologisk forskning.

Inga kommentarer: