29 augusti 2012

Klartecken för Ostlänken!

Idag gav Göran Hägglund och övriga allianspartiledare ett härligt besked: Ostlänken ska byggas! Regeringen avsätter 55 miljarder kronor för Ostlänken, nya dubbelspår mellan Göteborg och Borås och investeringar i drift och underhåll i befintligt nät.

Ostlänken är en bana för höghastighetståg mellan Linköping och Järna. För vidare transport till centrala Stockholm, bör kanske förtydligas. Marknaden för resor till Järna var redan innan rödahundhysterin tämligen begränsad. Marknaden för resor mellan Stockholm och de större städerna i Östergötland ser däremot ut att växa hela tiden. Många pendlar på sträckan, även om restiden idag är lite väl hög för dagspendling. Med en ny och rakare järnväg och nya tåg kommer kapaciteten att höjas rejält och restiderna sänkas. Genom att binda ihop Linköping och Norrköping med Stockholm-Mälardalen blir hela regionen mer livskraftig och attraktiv för det rörliga internationella näringslivet.

För Stockholms del är Ostlänkens station vid Skavsta flygplats också en mycket viktig fråga. Lågprisflyget är en viktig del i det moderna Europas transportnät, både för turisttrafik och andra resor, och Skavsta flygplats är ett viktigt nav i lågprisflygvärlden, både för giganten Ryanair och dess östeuropeiska konkurrent Wizzair. Genom att bygga järnväg till Skavsta kan flygplatsen bli mer attraktiv för resenärerna och mer miljövänlig. Det stödjer inte minst regionens växande turistindustri, som är en viktig motor för sysselsättningen.

På motsvarande sätt gör järnvägen mellan Borås och Göteborg att Göteborgs stora flygplats Landvetter får möjlighet till bra tågtrafik. Mycket bra!

Att paketets tredje del, en satsning på drift och underhåll i befintligt nät, behövs behöver jag kanske inte argumentera för. De brister som finns i systemet, och som inte minst varit kännbara i Stockholmsregionens pendeltågstrafik på senare år, torde vara uppenbara för de flesta. Den tillfälliga satsningen under 2012-2013 permanentas nu på en hög nivå. Det innebär för planeringsperioden 2014-2025 att 30 procent mer satsas på drift- och underhållsåtgärder än tidigare. Jag hoppas att Trafikverket därmed får de långsiktiga resurser som behövs för att åtgärda bristerna i systemet. Vi behöver ett järnvägssystem vi kan lita på. Alliansen visar idag att vi verkligen tar frågan på allvar och är beredda att göra det som behövs för att komma till rätta med problemen.

Bloggar: Lennart Kalderén, Annelie Enochson, KD i Stockholms läns landsting

Inga kommentarer: