03 oktober 2007

Nu blir det upphandling av hemtjänst

När jag i januari tillträdde som ordförande i äldreomsorgsnämnden i januari fick jag och nämnden ett mycket tydligt uppdrag: att i enlighet med den borgerliga oppositionens tidigare ställningstagande i äldreomsorgsnämnden vidareutveckla det system för auktorisation av utförare inom hemtjänsten som redan fanns. Vi - och vår förvaltning - tog under våren fram ett förslag i enlighet med de förutsättningarna. När ärendet skulle upp i kommunstyrelsen i augusti drogs det ur och idag fick jag beskedet att nya förutsättningar råder. Nu ska istället nya entreprenörer få komma in i hemtjänsten via upphandling.

Jag - och mitt parti, Kristdemokraterna - beklagar den här utvecklingen. Dels har vi förlorat tid i utvecklingen av valfrihet, dels riskerar vi att få ett mer otympligt system för nya entreprenörer, vilket kan minska valfriheten.

Men nu är det som det är. Man får ta nya tag. Mitt mål och mitt fokus är oförändrat: att så snart som möjligt ge våra äldre så stor valfrihet och så mycket självbestämmande som möjligt.

Inga kommentarer: