23 oktober 2007

Skrämmande intolerans

"Bevara Äktenskapet" står det på reklamaffischer i Stockholms tunnelbana. Jag kan tycka att det rimligtvis borde vara ett helt okontroversiellt budskap, typ "Bevara Högertrafiken", men till min stora förvåning har budskapet lett till stora protester. I Stockholm City idag säger Felix König från RFSL Ungdom att han inte vill se värdekonservativa budskap i det offentliga rummet och även Miljöpartiets Ywonne Ruwaida är upprörd. (Läs artikeln här: http://www.city.se/Nyheter/1.894542/t-banereklam-far-kritik-det-ar-diskriminerade). I TV4 Stockholms sändning nyss var det Socialdemokraternas Anna Kettner som ville förbjuda denna reklam.

Jag kan tycka att samtliga dessa tre visar på en fullständigt skrämmande intolerans mot dem som har avvikande åsikter. Jag håller normalt sett varken med RFSL, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och skulle gärna se att tunnelbanan var fri från deras åsiktsreklam - men jag skulle aldrig komma på idén att försöka förbjuda dem. Men vissa är uppenbarligen så livrädda för att det ska visa sig att det faktiskt finns människor som har andra idéer än de själva att de är beredda att göra nästan vad som helst för att förhindra att de hörs i debatten.

Som en direkt respons på protesterna har jag naturligtvis skrivit på uppropet på hemsidan http://www.bevaraaktenskapet.nu/. Gör det, du också!

Inga kommentarer: