06 oktober 2007

"S vill sänka skatten för pensionärer"

"S vill sänka skatten för pensionärer" är den stora rubriken om s-budgeten i dagens Svenska Dagbladet. Visst är det märkligt att sossarna efter tolv år i regeringsställning kommer fram till att nu, nu är det dags att satsa på pensionärerna. Hur trovärdigt är det egentligen? Och skulle det inte ha varit bättre att göra det när de faktiskt hade makten???

För övrigt tycker jag att Vänsterpartiets förslag på hur man ska förbättra för pensionärerna är bättre än sossarnas. De allra flesta pensionärerna har det faktiskt rätt så bra i vårt samhälle, men det finns också de som som lever under väldigt knappa omständigheter. Då känns en höjning av garantipensionen för dem som har det svårast som en viktigare prioritering än skattesänkning för alla pensionärer. Som av en händelse är det också något som Kristdemokraterna arbetar för, men tyvärr inte fått med sig resten av regeringspartierna på än.

Men jag tror att det kommer. Jag vet att Göran Hägglund fortsätter att tala om det här som en viktig reform och ju fler som gör honom sällskap i den debatten, desto troligare är det att vi når resultat.

Inga kommentarer: