09 oktober 2007

Hoten och politikerna

I veckans Mitt i Huddinge finns en stor artikel om de hot som kommunpolitiker utsätts för. Rubriken är "Hot hänger över maktens kvinnor" och i artikeln berättar tre s-kvinnor om sina erfarenheter. I artikeln nämns även en undersökning som tidningen gjort, där man skickat ut en fråga till samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter. Jag hör till de 37 som svarat, och är förmodligen en av de tio som svarat ja på frågan om de utsatts för hot. Nedan finns frågorna och mina svar:

+ Har du blivit hotad eller utsatt för våld i din roll som lokalpolitiker?

Häromveckan var det en man som skulle mörda alla borgarbrackor som mig, när jag delade ut flygblad i centrum. Räknas den typen av upplevelser? Annars - nej.

+ Har du avstått från att uttrycka din politiska uppfattning pga hot?

Nej

+ Har du övervägt sluta med politik pga av hot/våld

Nej

***

En del av de situationer som politiker - och framför allt då de som sitter i socialnämnd eller liknande - kan råka ut för är rätt obehagliga, vilket exemplen i artikeln ger tydliga exempel på, men det är inte något som bara gäller politiker. Som spärrvakt har jag fått en pistol riktad mot mig vid ett tillfälle och blivit utsatt för hot om våld fler gånger än jag orkar hålla räkningen på, och jag är glad att jag till skillnad från många kollegor aldrig har hamnat i en riktigt allvarlig situation. Hot och våld mot politiker är ett problem - men det är en liten del i ett mycket större problem, ett samhälle där hot och våld håller på att bli en del av vardagen för många.

Receptet mot problemet är inte enkelt, men jag tror att det måste inkludera bättre skolor, bättre socialtjänst, bättre sjukvård - inte minst psykiatrin - och, förstås, bättre polis och domstolsväsende. Kort sagt: Det finns en hel del att göra.

Inga kommentarer: