12 oktober 2007

Välkommet om avknoppningar

Sitter just och lyssnar på socialminister Göran Hägglunds (kd) och utbildningsminister Jan Björklund (fp) presskonferens om avknoppningar. Det är välkommet med en utredning för att räta ut de olika juridiska frågetecken och hinder som kan finnas. Avknoppning kan vara ett bra sätt att få in ny energi och förbättrade beslutsprocesser i befintliga verksamheter och en "avknoppningsakademi" och ett nyföretagarcentrum av det slag som herrar ministrarna talade om tror jag kan bli ett bra stöd. Inom äldreomsorgen i Huddinge är kanske inte avknoppningar aktuella idag, men när bra kundvalssystem finns på plats ser jag det absolut som en möjlighet både inom hemtjänst och särskilda boenden och kanske inom andra verksamheter också. Det ska bli spännande att vara med i den utvecklingen.

Inga kommentarer: