23 oktober 2007

"Fånge i sin egen lägenhet"

Så har man hamnat i tidningen. Rubriken "Fånge i sin egen lägenhet" i veckans Mitt i Huddinge är onekligen fängslande, men kanske inte alldeles rättvisande. Det handlar om 89-åriga Gulli Blomberg som inte fått någon plats i servicehus eftersom biståndshandläggarna anser att hon är för frisk. Det är förstås inte roligt, vare sig för henne eller för mig.

Den som läser artikeln kan tolka det som om jag har fattat beslut i ärendet, men så är inte fallet. Jag förklarar bara vilka skäl förvaltningen angett för att man fattat de beslut man fattat, och det var jag väldigt tydlig med i mina samtal med journalisten. Men besluten har ju förstås fattats på delegation från äldreomsorgsnämnden så ytterst sett är vi som sitter i nämnden naturligtvis ansvariga.

Ja, ja. Det är som det är. Jag får försöka glädjas över att jag i alla fall fick med lite grann om utredningen om gemenskapsboenden och frågan om eventuell förtur till 65-plus-lägenheter i artikeln. För vi vill ju definitivt inte att någon som inte längre klarar sig själv ska tvingas bo kvar hemma mot sin vilja.

Inga kommentarer: