29 oktober 2007

Kalle har pryat

Idag har jag pryat. Jag har följt med biståndshandläggare på äldreomsorgsförvaltningen i deras arbete. Jag har varit med på en vårdplanering på Huddinge sjukhus och vid ett hembesök i Fullersta och sett och hört hur våra biståndshandläggare samtalar med äldre och deras anhöriga. Det har varit oerhört spännande och jag måste erkänna att jag tycker att biståndshandläggarna inte bara har ett väldigt viktigt och ansvarsfullt jobb - det visste jag redan innan! - utan också ett väldigt roligt och givande. Om jag inte redan hade ett så roligt och spännande uppdrag som politiker och om jag inte redan hade så många studieår på universitetet bakom mig skulle biståndshandläggare absolut vara något som jag skulle kunna tänka mig att jobba som. Fast att läsa in socionomexamen är förstås inte aktuellt, utan jag får istället inrikta mig på att på olika sätt uppmuntra och stödja dem i deras uppgifter.

Inga kommentarer: