05 maj 2008

Flaggskepp och folk

Ikväll var fullmäktige faktiskt lite intressantare än vanligt - beklagligt nog. Ett medborgarförslag om belysning av lekplatsen vid Rådsparken medförde en lång debatt där lekplatsen bland annat kallades "flaggskeppet" bland kommunens lekplatser som motiv för varför just den lekplatsen och ingen annan skulle få belysning. När det sedan begärdes votering visade det sig att inte mindre än fyra moderater och en folkpartist valde att avstå, vilket i sin tur innebar att oppositionen vann. Under folkomröstningskampanjen ville många partier att pengarna istället skulle satsas på saker som var viktigare för de boende i Skogås-Trångsund. Men i praktiken hmnar de förstås oftast i centrala Huddinge. För det är ju där kommunens "flaggskepp" finns.

Intressant var också debatten om vårdnadsbidrag, där oppositionen på nytt visade hur de ser på valfrihet, och på föräldrar. Det är en skrämmande bild: Föräldrar är helt uppenbart en fara för barnen. De enda som verkligen kan ge små barn det de behöver är förskolans personal. Vilket naturligtvis är en helt absurd ståndpunkt, som motbevisas av att det faktiskt har blivit folk av barn i alla tider. Jag önskar att jag kunde tro att framtidens förskoleutbildade barn skulle bli något bättre, men det bästa vi kan hoppas på är nog att det blir folk av dem också. Det bästa sättet att nå dit är att stödja föräldrarna och hjälpa dem i deras roll. Där är vårdnadsbidraget en del, en trygg och bra förskola en annan. Inte antingen eller, utan både och. För barn är olika och familjer är olika. Men den tanken är tyvärr fullständigt främmande för Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: