13 maj 2008

Barnpeng - "vårdnadsbidrag light"

Miljöpartiets Maria Wetterstrand kräver i SvD idag en barnpeng ifall Miljöpartiet ska vara med i ett regeringsskifte efter valet. Lars Ohly (v) kallar förslaget för "vårdnadsbidrag light", och för en gångs skull kan jag faktiskt hålla med den gamle kommunisten. Även om vi förstås har lite olika åsikter om huruvida vårdnadsbidraget är bra eller inte. Vad gäller miljöpartiets förslag är frågan varför man skulle vilja ha en barnpeng enligt miljöpartimodell när man kan ha ett vårdnadsbidrag à la Alliansen. Jag ser inga egentliga fördelar för föräldrarna. Nej, vi får hoppas att regeringen sitter kvar efter valet - och att Miljöpartiet ansluter sig till förespråkarna för verklig valfrihet för barnfamiljerna.

Inga kommentarer: