19 maj 2008

Jag håller med, Ingela

Det är inte ofta jag kan säga det, men i frågan om att omvandla Stockholms läns landsting till en region håller jag helt och hållet med Ingela Nylund Watz (s) senaste utspel i SvD. Det vore bra om det bildades en region som tog över ett antal arbetsuppgifter från den statliga Länsstyrelsen, kommuner utanför Stockholms län bör få möjlighet att gå med i den nya regionen och förhandlingar bör inledas med Södermanlands län, som ju redan markerat att man vill ingå i den nya regionen. Det är synd att moderaterna i länet är så negativa till varje form av förändring på det här området - en bred uppgörelse förutsätter ju att både (s) och (m) faktiskt har en vilja att vara konstruktiva.

Inga kommentarer: