30 maj 2008

Huddinges äldreomsorg ett gott exempel

"Kusliga missförhållanden inom svensk äldreomsorg" är rubriken på värdighetsutredaren Thorbjörn Larssons debattartikel i DN idag. Och ändå blir jag faktiskt glad när jag läser den. Dels för att det finns en rad förslag till vad vi kan göra åt saken, dels för att Huddinges äldreomsorg lyfts fram som ett av fem positiva exempel på hur man faktiskt försöker komma åt problemen.

Vårt värdegrundsarbete ska genomsyra hela vår verksamhet. Även jag har ledorden Mening, Respekt, Trygghet, Kunskap och Gott bemötande uppsatta på min vägg så att jag hela tiden ska kunna påminnas om varför vi gör det vi gör - och varför vi hela tiden måste sträva efter att göra det ännu bättre. Som ordförande för äldreomsorgsnämnden i Huddinge är jag stolt över det arbete som vi utför, men det innebär inte att man på något sätt kan slå sig till ro. Varje dag finns den sövande frestelsen att se våra äldre som objekt istället för subjekt - värdefulla individer med en egen identitet och vilja, egna passioner och önskemål och en rätt att bli behandlade med respekt.

Jag hoppas att Värdighetsutredningens förslag ska kunna bidra till att göra äldreomsorgen i Sverige bättre på att se människan. Men til syvende og sidst kommer det ändå alltid att komma an på oss som på olika sätt möter äldre i samhället och i äldreomsorgen - det är vi som måste se och bejaka den enskilda människan. Inte ens aldrig så kloka utredningsförslag kan någonsin ta ifrån oss vårt personliga ansvar.

SvD AB

1 kommentar:

Landet som gud glömde sa...

Som de allra flesta säkert märkt är det centrala inom äldreomsorgen inte de gamla. Sedan över ett decennium liknar äldreomsorgen ett bisarrt integrationsprojet där man olagligt kvoterat in människor från jordens alla hörn. Detta med alla konflikter som det för med sig. Att som politiker eller jounalist inbilla sig att islams värdegrund skulle vara densamma som Alfred och Greta vill bli omhändertagaen på visar enbart på bristande verklighetskontakt.

Svenska politiker och svensk journalistkår är en stor ska för vårt land. Det är yrkeskårer uteslutande bestående av landsförrädare och ingenting annat. Det är hög tid att de får betala för vad de gjort mot vårt land.