17 maj 2008

Varken valfrihet eller rättvisa

Så har då Socialdemokraterna presenterat sitt senaste svar på det hotande vårdnadsbidraget: förlängd föräldraledighet, rapporterar SvD. Man har valt att inte presentera någon finansiering av reformen, som utan tvivel kommer att bli mycket dyr eftersom den förutsätter att samhället samtidigt betalar både föräldraledigheten och förskoleplats. Man har också valt att inte hjälpa dem som faktiskt vinner allra mest på vårdnadsbidraget, nämligen alla dem som av olika skäl inte vill ha sina barn i förskolan. Kort sagt lyckas man åstadkomma ett förslag som varken leder till ökad valfrihet för barnfamiljerna eller ökad rättvisa mellan barnfamiljerna, men däremot ger väsentligt ökade kostnader för skattebetalarna. Way to go!

Inga kommentarer: