27 mars 2009

Swedbank lägger ner

När jag kom hem från kontoret väntade ett litet brev från Swedbank under brevinkastet. De berättar om nedläggningen av kontoret i Skogås, eller flytten till Farsta, som de säger, som kommer att ske den 25 maj.

Det är trist att bankkontoret lägger ner. I bakgrunden finns att Systembolaget krävde att få flytta ner till bottenvåningen om de skulle vara kvar, och för centrumets attraktivitet bedömdes det vara av stor vikt, så några av de andra butikerna skulle vara tvungna att maka på sig, däribland Swedbank.

Utgångspunkten var att Swedbank skulle vara kvar i ett nytt läge, men i sista stund valde bolaget istället att lägga ner sitt kontor. Möjligtvis var timingen inte den rätta - att mitt under brinnande finanskris satsa pengar på nya lokaler i Skogås var kanske inte optimalt. Måhända kände man att varje krona behövdes för att täcka förlusterna i Baltikum och Ukraina?

Hur som helst, Skogås Centrum blir lite fattigare, men vi har i alla fall en bank kvar (Nordea) - och ett antal starka butiker. Men med Systembolaget försvunnet från övervåningen måste vi verkligen tänka igenom hur vi ska kunna få även butikslägena däruppe att bli mer attraktiva. Alla förslag emottages tacksamt!

Inga kommentarer: