29 oktober 2009

Spännande studiebesök i Skåne

Bussen har just lämnat äldreboendet Vigs Ängar i Köpingebro i Ystads kommun. Det var ett väldigt spännande besök på ett väldigt annorlunda äldreboende. Vigs Ängar är uppbyggt på en antroposofisk filosofi och det märks i såväl arkitektur som mat och aktiviteter, men det finns väldigt mycket i tänket som jag tror att man kan ta till sig oavsett religion och världsåskådning.

Omsorgen måste utgå från människan. Arkitekturen ska skapa känslan av att personalen arbetar i människors hem snarare än att folk bor på personalens arbetsplats. Färger och former spelar roll för hur vi mår och hur vi trivs. Rogivande beröring kan göra att behovet av sömnmedel och lugnande mediciner minskar.

Hela äldreomsorgsnämnden har varit med på studiebesöket och jag hör att det är många fler än jag som blivit inspirerade. "Här skulle jag vilja bo", sade en kvinna i gruppen, och det är naturligtvis det som borde vara målet för alla våra äldreboenden.

Mer om Vigs Ängar: www.vigsangar.se

Inga kommentarer: