22 april 2010

På (spår)väg mot framtidens kollektivtrafik

Den här dagen har jag till största delen vikt åt kollektivtrafikfrågor. På förmiddagen deltog jag i ett seminarium på Huddinge Folkets Hus på temat "Hur kan kommuner och regionala aktörer samarbeta för att öka kollektivtrafiken?" En mycket intressant frågeställning, med föreläsare som visade på exempel från Uppsala, Göteborgsregionen och Stockholm (där SL berättade att man valt att inte skicka ut Trafikplan 2020 på remiss till kommunerna! Så samarbetsinriktat!). Även om Stockholm i kollektivtrafikhänseende på många sätt ligger långt före andra delar av landet, kändes det som om det fanns en helt annan och mer offensiv inställning från de tillresta föreläsarna. Attityden är viktig och om vi verkligen ska lyckas med de utmaningar som ligger framför oss - det behov som finns att minska ökningen av biltrafiken utan att minska människors mobilitet - måste även Stockholmregionens politiker och tjänstemän våga anta utmaningen. Stockholms befolkning växer varje år. Det borde spårtrafiknätet också göra.

Samtidigt ska det erkännas att det händer en hel del just nu. Alliansen har satt igång ett väg- och spårutbyggnadsprogram som vi inte sett maken till under min livstid. Under eftermiddagen gjorde jag tillsammans med några partikamrater ur landstingsgruppen ett studiebesök på Spårväg Citys projektkontor och fick en fräsch uppdatering kring hur bygget fortskrider och de framtida planerna.

Att dra räls genom centrala Stockholm är ingen enkel historia. Inte billig heller, för den delen. Men det är viktigt. Spårväg City kommer att gå från Hornsberg på Kungsholmen till Waldemarsudde på Djurgården respektive Ropsten, där den byggs ihop med Lidingöbanan. När den är fullt utbyggd kommer det alltså att vara möjligt att kliva på spårvagnen vid Gåshaga brygga och åka hela vägen till västra delen av Kungsholmen. Men den första etappen kommer bara att gå från Sergels torg till Waldemarsudde. Ja, det är inte så bara, förresten. Djurgården har 15 miljoner besökare per år och behöver verkligen en bättre kollektivtrafiklösning. Med den förbättrade kopplingen till T-centralen och tunnelbanan blir den nya, moderna Spårväg City en betydligt mer effektiv del av Stockholms kollektivtrafiknät än vare sig dagens museispårväg eller buss 47 kunnat vara.

Men det viktigaste är att det här bara är början. Betydligt effektivare än bussen och väldigt mycket billigare än tunnelbanan kommer spårvagnen i modern tappning att göra en storstilad entré i Stockholms gatuliv. Och när Spårväg City är färdig är det dags att börja konvertera 4:ans buss till spårvagn.

Inga kommentarer: