08 april 2010

Södertörnsleden - ja tack!

I SVT ABC ikväll var "Protester mot Södertörnsleden" en av nyheterna. Oklart varför. I sak har det ju inte hänt något nytt. Det är ju inte direkt någon nyhet att det finns de som inte gillar att det byggs vägar, och de beslut som fattats om vägen har ju inte fattats de senaste dagarna.

Jag och nästan alla andra tycker i alla fall att det är viktigt att vägen faktiskt byggs. Ingen vinner på köerna som vi har på Storängsleden, Glömstavägen och Häradsvägen idag. Ingen vinner på att trafiken tar milslånga omvägar via de redan hårt belastade Nynäsvägen, Södra Länken och E4. Mot beslutet finns en liten grupp högljudda kritiker som inte kommer att acceptera någon väg oavsett vilka förändringar, fördyringar och förseningar som föreslås. Problemet för dem är inte att Södertörnsleden inte kommer att gå i tunnel utan att bilarna överhuvudtaget får en bra väg så att de kommer fram. Det är oärligt av Miljöpartiet att låtsas som något annat.

Inga kommentarer: