20 april 2010

Förbifart Stockholm behövs nu

Folkomrösta om Förbifart Stockholm, det är det senaste utspelet från de rödgröna partierna. Omröstningen skulle, enligt partiernas förslag, ske i september 2012.

Jag kan förstå att Miljöpartiet är nöjda med förslaget. De har ju under alla år kämpat för att fördröja de nödvändiga infrastrukturbeslut som ska ge Stockholm ett väldimensionerat och fungerande vägnät. Ytterligare två års försening ligger helt i linje med det.

Mer förvånande är att Socialdemokraterna lägger sig platt för Miljöpartiets krav. Tidigare har (s) varit förespråkare av viktiga vägsatsningar som Förbifarten, men så sent som efter ett frukostmöte med företagare i Huddinge i morse hörde jag oroliga röster om vad som kommer att hända om Miljöpartiet får ett större inflytande. Nej till nödvändiga vägar, är en inte så vågad gissning. Dagens utspel kommer förmodligen följas av fler - och om jag vore en del av den tillväxtvänliga delen av LO skulle jag nog börja fundera på om jag inte höll på fel lag...

Nej, Förbifart Stockholm behövs nu. Inga fler förseningar. Fast Per Kågessons idé om underjordiska stationer för det bussbanesystem som både han och vi kristdemokrater skulle vilja se i Förbifart Stockholm är värd att jobba vidare med.

DN DN DN DN DN SvD

4 kommentarer:

Alexander T. Woodhouse sa...

Med det splittrade vänsterexperimentet som regering lär vi behöva hålla folkomröstning om varenda liten fråga...

pagl_2010 sa...

Glöm inte att biltullarna röstades emot. Men infördes av Göran Persson mot dom lokala S topparnas vilja. Bland annat Annicka Billström. Detta gjordes för att gagna miljöpartiets krav som utpressade beslutet. Det farliga för mig är när man tillåter minoritetspartier att utöva utpressning på dom större grupperna. Som Stockhomlspartiet gjorde med Moderaterna.

Niklas sa...

Du verkar inte särskilt insatt i vilka effekter vägen kommer att få. Den kommer t.ex inte avlasta innerstaden utan kommer att leda till mer biltrafik. Dessutom kommer den kollektivtrafik som planeras på förbifarten få mycket låg beläggning. Denna infrastrukturinvestering går stick i stäv med vad övriga västeuropeiska städer gör för tillfället. I övriga västeuropa lägger man pengarna på kollektivtrafik för att minska bilberoendet.

Karl Henriksson sa...

Niklas, jag kan försäkra dig om att jag efter att ha läst åtskilliga utredningar, projektbeskrivningar och samrådshandlingar och vid upprepade tillfällen ha träffat ansvariga tjänstemän på Vägverket liksom företrädare för organisationer med diametralt motsatt inställning är tämligen väl insatt i vilka effekter vägen kommer att få. Jag vet till exempel att trafikprognoserna för år 2035 visar på 20-30 procent mer trafik på Essingeleden ifall inte Förbifart Stockholm byggs - det vill säga enorma köer som kommer att försämra Stockholms konkurrenskraft eftersom staden kommer att få svårt att fungera som en sammanhållen arbetsmarknadsregion.

Däremot kommer inte trycket på Essingeleden och andra vägar genom centrala Stockholm minska på sikt trots Förbifart Stockholm. Varför? För att Stockholm växer. Till år 2035 beräknas Stockholm växa med mer än ett Göteborg.

Den kollektivtrafik som planeras i Förbifarten kommer enligt SL:s prognoser att utnyttjas av relativt få resenärer (ca 12.000 per dygn). En bidragande orsak till det är att den planerade stombusstrafiken inte blir tillräckligt attraktiv - bussresenärerna beräknas till exempel förlora tio minuter bara vid busshållplatsen på Lovön.

Planerna på ny kollektivtrafik i Stockholms-området ligger helt i linje med det som pågår i resten av Europa. Citybanan kommer att öka tågets kapacitet väldigt kraftigt. Spårvägsprojekt norr, söder, väster och öster om Stockholm och inte minst mitt inne i city kommer ytterligare att öka kollektivtrafikens kapacitet och attraktivitet. Men det förändrar inte det behov som Förbifart Stockholm tillgodoser. Både ett nollalternativ och till exempel "kombinationsalternativet" har utretts och förkastats. Inte för att satsningar på kollektivtrafik inte skulle behövas utan för att det inte finns några satsningar på kollektivtrafik som skulle leda till att vi inte behöver mer vägkapacitet över Saltsjö-Mälar-snittet när Stockholm växer med ett Göteborg.